...

Akoestisch onderzoek wegverkeers- en spoorweglawaai »

Wegverkeers- en spoorweglawaai

Het inzichtelijk maken van het geluid afkomstig van een weg of een spoorlijn is mogelijk door het uitvoeren van geluidsmetingen of het uitvoeren van een akoestisch onderzoek wegverkeers- en/of spoorweglawaai.

Omgevingswet

Een akoestisch onderzoek wegverkeers- en/of spoorweglawaai is noodzakelijk wanneer het plan binnen het geluidaandachtsgebied van een nabijgelegen (spoor)weg ligt. Dit kan gaan om nieuwbouw of verbouw van woningen. Het is belangrijk om te voorzien dat het geluid op de nieuwe geluidgevoelige bestemming aanvaardbaar is. Bij een overschrijding van de standaardwaarde doet Tritium Advies onderzoek naar mogelijke maatregelen en passende oplossingen volgens de instructieregels en/of de specifieke beleidsregels geluid van de desbetreffende gemeente. Waar mogelijk worden op een zo efficiënt mogelijke wijze zo veel mogelijk overschrijdingen weggenomen. Tritium adviseert gemeenten, projectontwikkelaars, architecten en particulieren bij de daadwerkelijke uitvoering van de plannen.

Onderzoek- en advies in elk stadium

Staat het nog maar in de opstartfase? Dan kunnen we een onderzoek uitvoeren voordat er een uitgewerkt planontwerp is. We toetsen dan het plangebied of perceel op basis van geluidcontouren om de geluidbelasting van het gebied inzichtelijk te maken. Op die manier kan al in een vroeg stadium met het planontwerp rekening gehouden worden met de mogelijke consequenties van geluid. Dit scheelt uiteindelijk tijd en geld.

In een later stadium, wanneer het plan is uitgewerkt, toetsen we het plan in detail aan de regels om zo een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen.

Bij Tritium Advies hebben we alles onder één dak en combineren we vele verschillende disciplines. Van BENG-berekeningen tot geluidmetingen en van brandveiligheid tot bodemonderzoek. Het voordeel? U hoeft maar met één partij te schakelen voor uw gehele project. Dit scheelt tijd, geld en zorgt voor duidelijkheid.

Meer weten?

Heeft u een vraagstuk met betrekking tot een akoestisch onderzoek wegverkeers- en spoorweglawaai? Neem dan contact op met onze geluidsdeskundigen. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Miranda vd Ven

Miranda van de Ven

Coördinator GEBF

Offerte aanvragen

Vraag nu aan