...

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai »

Wegverkeerslawaai

Het inzichtelijk maken van het geluid afkomstig van een weg of een spoorlijn is mogelijk door het uitvoeren van geluidsmetingen of het uitvoeren van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai.

Wet geluidhinder

Bij wijzigingen aan infrastructuur is vaak een akoestisch onderzoek nodig op grond van de Wet geluidhinder. Dit kan gaan om de nieuwbouw van woningen of bijvoorbeeld de reconstructie van een weg. Voor de aanleg van een nieuw wegdeel of de aanpassing van een bestaande weg moet worden onderzocht of de geluidsbelasting na realisatie voldoet aan de in de wet gedefinieerde grenswaarden. Bij overschrijding doet Tritium Advies onderzoek naar maatregelen volgens de Regeling doelmatigheid en/of het specifiek beleid dat door de gemeente is opgesteld. Waar mogelijk worden op een zo efficiënt mogelijke wijze zo veel mogelijk overschrijdingen weggenomen. Toch kan het voorkomen dat er een overschrijding over blijft, waarvoor een hogere grenswaarde moet worden aangevraagd.

Tritium adviseert gemeenten en provincies bij aanleg en reconstructie, maar ook aannemers en ontwikkelaars bij de daadwerkelijke uitvoering van de plannen.

Meer weten?

Heeft u een vraagstuk met betrekking tot een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai? Neem dan contact op met onze geluidsdeskundigen. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Miranda vd Ven

Miranda van de Ven

Coördinator GEBF

Offerte aanvragen

Vraag nu aan