...

Blowerdoor en luchtdichtheid »

BlowerDoor

Met een BlowerDoor meting kan de luchtdoorlatendheid van een gebouw worden gemeten. Een goede luchtdichtheid voorkomt energieverlies, verbetert het thermisch comfort in het gebouw en waarborgt een controleerbare binnenluchtkwaliteit. Bovendien worden in het Bouwbesluit eisen gesteld aan de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil. Ook in de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt de beoogde luchtdoorlatendheid vooraf vastgelegd via de qv10;spec-waarde in de EPG- berekening. In het kader van Duurzaam Bouwen (bijvoorbeeld middels Breeam-NL) kunnen eveneens (aanvullende) eisen worden gesteld aan de luchtdichtheid. Middels een BlowerDoor meting kan de luchtdoorlatendheid worden getoetst aan de uitgangspunten en wettelijke eisen, en kan de oorzaak van eventuele comfortklachten worden bepaald.

Opzet BlowerDoor meting

De BlowerDoor metingen worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 2686 en NEN-EN 13829. Allereerst dienen eventuele luchtkanalen, rioleringsleidingen, openhaarden e.d. in het gebouw luchtdicht te worden afgesloten. Vervolgens wordt in een bestaand buitendeurkozijn een frame met doek geplaatst waarin een ventilator wordt aangebracht. Door middel van aansturing van deze ventilator kunnen verschillende drukverschillen worden gecreëerd. Aan de hand van deze drukverschillen en bijbehorende luchthoeveelheden kan de luchtdoorlatendheid van het gebouw worden vastgesteld. Om de exacte locaties van eventuele (ongewenste) luchtinfiltraties te kunnen bepalen, maken wij gebruik van een warmtebeeldcamera en rookgenerator.

Voor nieuwbouw en bestaande bouw

De BlowerDoor metingen kunnen gebruikt worden om de gerealiseerde luchtdichtingskwaliteit aan te tonen en te toetsen aan de gestelde eisen. Deze metingen kunnen voor zowel nieuwbouw als bijvoorbeeld bestaande bouw na renovatie worden uitgevoerd. Behalve toetsing van de gerealiseerde kwaliteit kunnen ook de constructies waar eventuele luchtinfiltraties optreden worden gelokaliseerd en kan een hersteladvies worden opgesteld. Deze meetresultaten en eventuele hersteladviezen worden in een rapportage vastgelegd. Aan deze controlemetingen ten aanzien van gerealiseerde kwaliteit kunnen uiteraard ook geluidmetingen en gebouwthermografie worden toegevoegd.

Daarnaast kunnen BlowerDoor metingen worden gebruikt voor het oplossen van comfortklachten ten aanzien van bijvoorbeeld tocht en koude en voor het opsporen van geluidlekken of het onderzoeken van vocht- en geurproblemen.

Meer weten?

Heeft u een vraagstuk op het gebieden luchtdoorlatendheid? Neem dan gerust contact op met een van onze experts. Wij helpen u graag verder.

Contact

Daan Jacobs

Projectleider GBEF

Offerte aanvragen

Vraag nu aan

BlowerDoor

Blowerdoor en luchtdichtheid blower door