...

Bouwakoestiek »

Bouwakoestiek

Nieuwbouw

Voor nieuwbouwplannen kunnen wij aan de hand van de tekeningen voorstellen doen voor de materiaaltoepassingen aan de hand van de eisen en normen conform het Bouwbesluit voor de lucht- en contactgeluidisolatie binnen het gebouw. Bovendien kunnen wij de bouwkundige voorzieningen bepalen voor de geluidproductie van sanitaire installaties en de liftinstallaties, inclusief leidingsschachten.

Ook aan de nagalmtijden in besloten gemeenschappelijke verkeersruimten worden in het Bouwbesluit eisen gesteld. Hiervoor kunnen wij de noodzakelijke berekeningen opstellen met opgave van toepasbare plafondafwerkingen om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen.

Als in het Bouwbesluit geen eisen zijn gesteld aan de geluidwering binnen het gebouw (afhankelijk van de gebouwfunctie) kunnen wij, ter voorkoming van geluidhinder in de praktijksituatie, een programma van eisen opstellen zodat de geluidisolatie voldoet aan de verwachtingen. Uiteraard kunnen wij vervolgens ook voor deze gebouwen de noodzakelijke geluidisolerende kwaliteit van scheidingswanden, vloeren, deuren, beglazing e.d. bepalen.

Nazorg

Ondanks een zorgvuldige uitvoering van een bouwplan, kunnen er onverhoopt toch klachten ontstaan met betrekking tot de akoestiek. Hierbij kunt u denken aan een te lange nagalmtijd, te weinig speech-privacy of te weinig spraakverstaanbaarheid, geluidoverlast van de buren, geluidoverlast van het sanitair of de technische installaties, e.d.

Tritium Advies kan in zulke gevallen geluidmetingen uitvoeren en aan de hand daarvan een advies uitbrengen over de te nemen maatregelen om deze klachten weg te nemen. Ook kunnen wij geluidmetingen uitvoeren nadat de maatregelen genomen zijn, om zo te controleren of daadwerkelijk voldaan wordt aan de gestelde eisen.

Meer weten over bouwakoestiek?

Heeft u behoefte aan advies op het gebied van bouwakoestiek? Neem gerust contact op met een van onze akoestische adviseurs, zij helpen u graag verder. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Projectleider geluid en bouwfysica

Miranda van de Ven

Coördinator GEBF

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!