...

Bouwakoestische geluidmetingen »

Bouwakoestische geluidmetingen

Lucht- en contactgeluidmetingen

Luchtgeluid is geluid waarbij een bron rechtstreeks de lucht in trilling brengt (zoals een stem of een stereoinstallatie). Bij de overdracht van luchtgeluid van de ene naar de andere ruimte wordt de lucht in trilling gebracht. Vervolgens wordt de scheidingsconstructie in trilling gebracht en daarna de de lucht in het andere vertrek.

Contactgeluid is geluid dat afkomstig is van een bron die rechtstreeks een constructie (wand of vloer) in trilling brengt, waarna die constructie de lucht weer in trilling brengt (voetstappen, slaande deuren, sanitair). De totale bouwconstructie straalt dan zijn trillingsenergie in het naastgelegen vertrek (en het eigen vertrek) als luchtgeluid af.

Tritium Advies heeft apparatuur om zowel lucht- als contactgeluid nauwkeurig te meten. Dit gebeurt zowel bij nieuwbouw kort voor de oplevering als de woningen vrijwel geheel zijn afgewerkt, als ook bij bestaande bouw in geval van klachten. In het meetrapport worden indien mogelijk en gewenst voorzieningen aangegeven om lucht- en contactgeluid te beperken.

Installatiegeluidmetingen

Kort voor oplevering van nieuwbouw of in geval van geluidklachten kan door Tritium Advies met behulp van geluidmetingen het installatiegeluidniveau worden bepaald. Vervolgens kan naar de oorzaak van de hinder worden gezocht. In het meetrapport worden indien mogelijk voorzieningen aangegeven om installatiegeluid te beperken.

Nagalmmetingen

Door het uitvoeren van een nagalmtijdmeting wordt de ruimteakoestiek in een ruimte onderzocht. Tritium Advies heeft apparatuur om de nagalmtijd binnen een ruimte nauwkeurig te bepalen. In het meetrapport worden indien mogelijk en gewenst voorzieningen aangegeven om de nagalmtijd te beperken.

Meer weten over bouwakoestische geluidsmetingen?

Heeft u een vraagstuk op het gebied van bouwakoestisch geluid? Neem dan contact op met onze geluidsdeskundigen. Wij adviseren u graag. Ook kunt u direct online een offerte aanvragen.

Contact

Projectleider geluid en bouwfysica

Miranda van de Ven

Coördinator GEBF

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!