...

Bouwfysica »

Bouwfysica

Bouwfysica is “de fysica van de gebouwde omgeving”. Het gaat hierbij om de fysische aspecten van de gebouwde ruimte en van gebouwconstructies en installaties. Fysische aspecten zijn licht, warmte, lucht, vocht en geluid. Veel mensen omschrijven bouwfysica als de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het binnenklimaat van gebouwen.

Onder de fysica van de gebouwde omgeving vallen onder andere de constructie van het gebouw, maar ook de installaties die in het gebouw zijn aangebracht. De fysica in het gebouw heeft te maken met de perceptie van zintuigen van de gebruikers van het gebouw. Deze zintuigen zijn gericht op het waarnemen van de hierboven genoemde fysische aspecten.

Comfort, kwaliteit en milieu

Het doel van bouwfysica is het bevorderen van de comfortaspecten van een gebouw zonder dat hierdoor het gebruik van voorzieningen wordt belemmerd. Hierbij draait het allemaal om het afstemmen van verschillende belangen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te streven naar een zo behaaglijk mogelijk leefklimaat, ook wel binnenmilieu genoemd. Daarnaast moet er ook goed worden nagedacht over de kwaliteit van het gebouw en de daarbij horende constructies waaruit het gebouw bestaat. Hier staat tegenover dat ook de bouw- en energiekosten niet uit het oog verloren mogen worden. Een goede afweging tussen verschillende aspecten is daarom belangrijk.

Meer weten?

Tritium Advies heeft een team aan specialisten die particulieren en bedrijven kunnen adviseren omtrent bouwfysica. Heeft u een vraagstuk op dit gebied? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Contact

Projectleider geluid en bouwfysica

Miranda van de Ven

Coördinator GEBF

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!