...

Bouwkundige nulmeting »

Bouwkundige nulmeting

Waar gebouwd wordt, kan bouwschade ontstaan. Om zeker te weten of een schade een direct gevolg is van de uitgevoerde bouwactiviteiten en om vragen daarover achteraf te voorkomen, biedt een bouwkundige nulmeting vooraf uitkomst. Tritium Advies ondersteunt bedrijven, organisaties, particulieren en overheden bij het opstellen van bouwkundige nulmetingen

Wat is een bouwkundige nulmeting?

Een bouwkundige nulmeting (ook wel vooropname genoemd) is het vastleggen van een uitgangspunt (meting) waaraan latere metingen gerelateerd worden. Bij een nulmeting wordt de staat van een woning of gebouw zowel visueel als schriftelijk vastgelegd.

Een nulmeting laat u uitvoeren om de bouwkundige staat van belendingen, zoals bebouwing en infrastructuur, voor aanvang van de risicovolle bouwwerkzaamheden vast te laten leggen. Aan de hand van een nulmeting worden reeds aanwezige gebreken in een woning, pand of object in kaart gebracht. Een nulmeting biedt duidelijkheid wanneer er schade wordt veroorzaakt tijdens een verbouwing en bepaalt waar de aansprakelijkheid ligt.Vooraf wordt de rapportage (indien gewenst) bij de notaris gedeponeerd.

Hoe ziet een bouwkundige nulmeting eruit?

Een nulmeting wordt door Tritium Advies nauwkeurig en volledig uitgevoerd. Onze inspecteur brengt zowel de omgeving als de bouwkundige staat van uw pand of woning in kaart. Aan de hand van dit bouwtechnisch onderzoek wordt een uitgebreide rapportage opgesteld inclusief foto’s. Bepaalde risico-onderdelen zoals scheurvormingen en beschadigingen worden daarbij extra grondig in kaart gebracht. Onze ervaren inspecteurs zijn bekend met alle vormen van eventuele bouwschade.

Waarom een bouwkundige nulmeting?

Een nulmeting kan enerzijds dienen om schade als gevolg van werkzaamheden aan te tonen, anderzijds om eventuele (onterechte) claims achteraf te vermijden. Ook nadat de risicovolle werkzaamheden hebben plaatsgevonden vindt er een schouw plaats. Hierbij worden de waarnemingen van de eventueel aangetroffen verschillen gerapporteerd.

Meer weten?

Voor meer informatie over een bouwkundige nulmeting kunt u direct contact opnemen met onze deskundigen, wij helpen u graag verder. Ook kunt u direct online een offerte aanvragen.

Contact

Antoine Schraven - DIA

Antoine Schraven

DIA

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!