Brandveiligheid »

Brandveiligheid

In geval van brand moeten de aanwezigen in een gebouw tijdig en veilig kunnen vluchten. Ook dient branduitbreiding beperkt te worden tot een bepaald gebied en dienen rook-, warmte- of blus(water)schade buiten dat gebied zo klein mogelijk te zijn. Daarom zijn in het Bouwbesluit veel voorschriften opgenomen die betrekking hebben op brandveiligheid.

Totaaladvies brandveiligheid

Voor grotere compartimenten, zoals stallen en (fabrieks-)hallen, dan toegestaan in het Bouwbesluit kan een gelijkwaardigheidstoets worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is het concept Beheersbaarheid van Brand 2007. Hiermee kan de maximale omvang van een brandcompartiment worden bepaald. Tevens kan worden aangegeven wat de consequenties zijn voor de benodigde brandwerendheid en voor eventuele andere maatregelen.

Vuurbelasting, WBDBO en rookafvoer

Hiertoe is onder andere de bepaling van de vuurbelasting van belang. Tritium Advies kan een berekening van de permanente en variabele vuurbelasting conform NEN 6090 voor u uitvoeren. Ook kunnen wij een berekening van de noodzakelijke Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO) tussen brandcompartimenten op eigen en/of buurperceel volgens NEN 6068 voor u opstellen. Tot slot kunnen we adviseren op het gebied van Rook- en WarmteAfvoer-voorzieningen (RWA) volgens NEN 6093 om een veilige ontvluchting en veilige brandbestrijding mogelijk te maken.

Meer weten over brandveiligheid?

Heeft u een vraagstuk op het gebied van brandveiligheid? Neem dan contact op met Tritium Advies, wij helpen u graag verder. Ook kunt u direct online een offerte aanvragen.

Contact

Projectleider geluid en bouwfysica

Miranda van de Ven

Senior projectleider GBF

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!