...

Gebouwthermografie »

Gebouwthermografie

Voor gebouwthermografie wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde warmtebeeldcamera. Een warmtebeeldcamera meet infraroodstraling en maakt thermische energie zichtbaar met behulp van een kleurenbeeld. Zo kunnen temperatuurverschillen en dus mogelijke problemen met vocht of energieverlies, worden opgespoord.

Inzet gebouwthermografie

Gebouwthermografie kan onder andere worden ingezet om te controleren of de thermische isolatie goed en zorgvuldig is aangebracht. Zo kan onnodig warmteverlies worden voorkomen. Daarnaast kan gebouwthermografie helpen bij het opsporen van:

  • thermische bruggen (zowel warmte als koude),
  • ongecontroleerde luchtinfiltraties (luchtlekken via naden en kieren),
  • ontbrekende isolatie of bijvoorbeeld uitgezakte na-isolatiekorrels,
  • vochtproblemen en potentiële vochtgevoelige locaties.

Onderzoek zonder hak- of breekwerk

Na het lokaliseren van het probleem en het vaststellen van de oorzaak kunnen dan effectieve maatregelen worden genomen. Al deze onderzoeken zijn volledig contactloos en er is geen sloop- of breekwerk voor nodig.

Met gebouwthermografie kunnen wij dus de thermische isolatie (inclusief luchtdichtheid) controleren, energieverliezen als gevolg van bijvoorbeeld luchtlekken en thermische bruggen detecteren en comfortproblemen als gevolg van bijvoorbeeld koude, tocht of vocht analyseren.

De resultaten van de onderzoeken worden in een rapportage vastgelegd, waarbij de thermografische beelden worden toegelicht en gebreken worden omschreven. Tevens kan advies worden gegeven over herstelmogelijkheden en verbeteringen. Dit kan nog verder worden uitgewerkt in een energiebesparingsadvies.

Meer weten?

Heeft u een vraagstuk op het gebied van gebouw thermografie? Neem dan gerust contact op met een van onze deskundigen. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Daan Jacobs

Projectleider GBEF

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!