...

Geluidwering gevel »

Geluidwering gevel

Wanneer het bestemmingsplan wegens een nieuw bouwplan gewijzigd dient te worden, is een akoestisch onderzoek vaak vereist. Dit kan wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai, luchtvaartlawaai, industrielawaai of een combinatie hiervan betreffen. Het bepalen van de geluidbelastingen gebeurt binnen Tritium Advies met het programma Geomilieu van DGMR en conform de “Standaard Rekenmethode II” zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De rapportage die naar aanleiding van dit akoestisch onderzoek wordt opgesteld, is geschikt voor het aanvragen van een ‘beschikking hogere waarde’.

Geluid en uw bouwplan

Naast het bepalen van de aanwezige geluidbelastingen kunt u ook bij Tritium Advies terecht voor onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van een bouwplan. Hierbij kunt u denken aan het toepassen van dove gevels, de oriëntatie van een bouwplan, toepassing van een geluidwal of geluidscherm, e.d.

Akoestisch onderzoek bestaande bouw

Behalve het uitvoeren van een akoestisch onderzoek geluidbelasting op de gevel voor de wijziging van een bestemmingsplan, kan dit onderzoek uiteraard ook uitgevoerd worden voor bestaande bouw, bijvoorbeeld in het kader van saneringen of bij eventuele aankoop van grond om op die manier de mogelijkheden en beperkingen van het gebied in beeld te brengen (zie reconstructies). Tevens kan dit onderzoek noodzakelijk zijn voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen.

Meer weten omtrent geluidwering gevel?

Voor meer informatie omtrent akoestische onderzoeken ten behoeve van geluidwering gevel kunt u contact opnemen met onze adviseurs geluid en bouwfysica. Wij helpen u graag verder. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Miranda vd Ven

Miranda van de Ven

Coördinator GEBF

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!