...

Reconstructie Wet geluidhinder »

Reconstructie Wet geluidhinder

Bij de reconstructie van een bestaande weg dient in veel gevallen een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden om na te gaan in hoeverre de nieuwe inrichting aan te merken is als een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Deze wet stelt dat er sprake is van een reconstructie indien de geluidbelasting van een weg, als gevolg van één of meer wijzigingen op of aan deze weg, met 2 dB of meer wordt verhoogd. Om dit te onderzoeken, wordt de geluidbelasting berekend in de huidige situatie (één jaar voor herinrichting) en 10 jaar na de herinrichting.

De modellering, de berekeningen en de rapportage worden uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (SRM-II).

Meer weten?

Heeft u een vraagstuk op het gebied van de Wet geluidhinder? Neem gerust contact op met onze deskundigen, wij helpen u graag verder.

Contact

Projectleider geluid en bouwfysica

Miranda van de Ven

Coördinator GEBF

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!