...

Ventilatiebalans en spuiventilatie »

Ventilatiebalans en spuiventilatie

De spuiventilatie eis heeft als voornaamste doel in een korte tijd grote hoeveelheden vervuilde lucht in een woning af te voeren naar buiten. Bijvoorbeeld ’s ochtends na het slapen, stank na doe-het-zelf werkzaamheden zoals schilderen, na een feestje, aangebrand eten, enz. Deze eis geldt alleen voor een woonfunctie en voor kinderdagverblijven (vanwege het gebruik van luiers).

Goede luchtstroming of -circulatie

Het principe van de spuivoorziening is dat in een gebouw ramen, luiken of deuren zo tegen elkaar open gezet kunnen worden dat er een flinke luchtstroming of -circulatie door de ruimte ontstaat. Soms kan het nodig zijn om naast de ramen, deuren of luiken in de gevel of het dak ook de binnendeuren tussen afzonderlijke ruimten open te zetten. Het voordeel van spuiventilatie is dat deze altijd werkt, dus ook bij stroomuitval.

Ventilatieberekening

Om een gezond en veilig leefklimaat te waarborgen, worden er in het bouwbesluit eisen gesteld aan de minimale (spui)ventilatie van onder andere een woonfunctie. Het bepalen van de ventilatiebalans en de capaciteit van de spuiventilatie gebeurt conform NEN 1087. De ventilatieberekeningen worden hierbij afgestemd op de BENG-berekening, maar ook op een eventueel akoestisch onderzoek naar zowel de geluidwering van de gevels als de geluidisolatie binnen het gebouw.

Meer weten?

Voor meer informatie over spuiventilatie kunt u contact opnemen met Tritium Advies, wij helpen u graag verder. Ook kunt u direct online een offerte aanvragen.

Contact

Miranda vd Ven

Miranda van de Ven

Coördinator GEBF

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!