Asbestrapport

Uit het asbestinventarisatierapport blijkt op welke plekken in een gebouw asbesthoudende materialen zitten. Bepaalde asbestverdachte materialen zijn algemeen bekend en worden vaak snel herkend. Soms zitten de materialen op onverwachte plaatsen of kan alleen een deskundige ze herkennen.

Subsidieregeling Asbestdaken

Vanaf 1 januari 2024 geldt in Nederland het verbod op asbestdaken. Om verwijdering van asbestdaken zoveel mogelijk te stimuleren, is er ook dit jaar de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Deze regeling vanuit de overheid, waar ook agrarische bedrijven gebruik van kunnen maken, biedt een compensatie voor het laten verwijderen van asbestdaken. Voordat sanering echter plaats kan vinden, moet een erkende inventariseerder het dak op asbesthoudend materiaal hebben onderzocht. Milieuadviesbureau Tritium Advies verzorgt al meer dan 20 jaar asbestinventarisaties.

Voordelig asbestrapport

Hoewel de kosten voor een asbestinventarisatie niet onder de subsidieregeling vallen, legt teamleider en asbestexpert Arno Smits uit hoe een goede asbestinventarisatie bijdraagt aan het zo laag mogelijk houden van de inventarisatie- en saneringskosten. Arno: “Als ervaren asbestinventariseerders weten we precies waar we bij mogelijke asbestdaken, op moeten letten. Het is belangrijk dat een asbestinventarisatie snel en compleet wordt uitgevoerd. Snel zodat de eigenaar van het betreffende dak zo min mogelijk hinder van de inventarisatiewerkzaamheden ondervindt en volledig zodat de saneerder, op basis van het asbestinventarisatierapport, zijn werk in één keer kan uitvoeren. Stuit de saneerder op niet geregistreerde verdachte materialen, dan zorgt dit voor vertraging en extra kosten. Een goed asbestrapport vormt de basis voor een soepele sanering. Ook dat is kostenbesparing bij asbestsanering.”

asbestinventarisatierapport Asbestrapport