Hoe goed is de veiligheid binnen uw bedrijf geregeld?

Artikel 15 van de Arbowet verplicht elk bedrijf of onderneming in Nederland een bedrijfsnoodplan (calamiteitenplan) in bezit te hebben. Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin duidelijk en helder staat beschreven wat personeel en bezoekers moeten doen tijdens een noodsituatie of calamiteit. Ook bij een Risico Inventarisatie & Evaluatie is dit een aandachtspunt.

Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan maakt duidelijk welke scenario’s en procedures er in werking treden in geval van nood en wie daarbij verantwoordelijk is voor de bijkomende taken. Het bedrijfsnoodplan bestaat uit:

  • Doelstellingen: een beschrijving van de typen calamiteiten en noodgevallen waar het noodplan op gericht is.
  • Organisatiestructuur: een duidelijk overzicht van het personeel binnen de organisatie, de verantwoordelijken, leidinggevenden en BHV-ers.
  • Communicatie: procedures hoe er contact moet worden gehouden met externe hulpdiensten nadat deze op de locatie aanwezig zijn om bijstand te verlenen.
  • Instructieplan: het moment en de manier waarop werknemers en bezoekers geïnstrueerd worden omtrent het noodplan.
  • Procedures: omschrijving van de procedures die opgevolgd moeten worden in het geval van een calamiteit.
  • Tekeningen: van elke verdieping is een tekening aanwezig waarop aangegeven staat wat de vluchtwegen zijn en waar brandmelders en blusmiddelen handen.

Laten checken!

Laat nu uw huidige bedrijfsnoodplan gratis checken op belangrijke toetsingspunten uit de norm voor bedrijfsnoodplannen. Na deze check ontvangt u een vrijblijvend schriftelijk advies over de status van uw bedrijfsnoodplan. Wilt u gebruik maken van deze actie? Stuur uw huidige bedrijfsnoodplan digitaal op via het contactformulier.

We bellen u terug om de uitkomst toe te lichten. Vervolgens krijgt u praktische tips om uw bedrijfsnoodplan volledig en actueel te maken. Indien nodig kunnen wij u hierbij ondersteunen of het geheel uit handen nemen.

Bedrijfsnoodplan check

Waarom een gratis bedrijfsnoodplan check?

Er is geen bedrijfsnoodplan aanwezig

U bedrijfsnoodplan is ouder dan 3 jaar

Persoonlijk en uitgebreid advies door een veiligheidsexpert

100% gratis en vrijblijvend

Waarom bieden we deze check aan?

Met de gratis bedrijfsnoodplan check wordt door onze veiligheidsexpert kritisch gekeken naar de bedrijfslocatie, om een beter beeld te krijgen van de situatie. Zijn vluchtwegplattegronden verouderd of niet aanwezig? Ook dit kunnen we voor u verzorgen.

Zodra uw aanvraag binnen is, maken we een afspraak met u, om uw onderneming te toetsen op vooraf vastgestelde criteria. Na de check, bellen we u terug om de uitkomst toe te lichten. U krijgt praktische tips gericht op uw branche, locatie en de mogelijke risico’s voor uw bedrijf. En wilt u iets uitbesteden? Dan weet u dat u op Tritium Advies kunt vertrouwen.

Ja, ik wil graag een gratis RI&E check!

    Upload uw huidige RI&E