De provincie gaat de komende vier jaar fors investeren in snelle en veilige fietsverbindingen. Het gaat in totaal om 24 miljoen euro.
Doel is om meer Limburgers aan het fietsen te krijgen. Limburg ligt momenteel een heel stuk onder het landelijk gemiddelde.

Speerpunt van het provinciaal beleid is het verder uitbouwen van een netwerk van fietsroutes, zowel (boven-)regionaal als grensoverschrijdend.

De Greenport Bikeway is aangelegd om het voor mensen aantrekkelijk te maken met de fiets naar het werk te komen. Deze snelfietsroute heeft tot doel filerijders uit de auto te halen en op de fiets te zetten. Gebruikers van de Greenport Bikeway worden getrakteerd op bijzondere landschapsgezichten binnen een natuurlijke ambiance. De Greenport Bikeway verbindt de NS stations Venlo, Blerick en Horst-Sevenum met elkaar, waardoor aan “Park and Ride’ op een milieubewuste manier invulling wordt gegeven.

De realisatie van Greenport Bikeway te Venlo is mede mogelijk gemaakt door bodemonderzoeken van Tritium Advies. Tritium voert veel onderzoek uit voor civieltechnische/infrastructurele werken, waaronder bodem- en ecologisch onderzoek. Ook doet Tritium veel onderzoek naar hergebruik van materialen. We moeten immers zuinig zijn op onze primaire grondstoffen!

Greenport Bikeway