...

Externe veiligheid BRZO »

Externe Veiligheid BRZO SEVESO

Externe veiligheid BRZO gaat over de risicobeheersing bij het gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen bij BRZO bedrijven en de leefomgeving rondom risicobronnen. In bestemmingsplannen en vergunningen wordt daarom rekening gehouden met externe veiligheid.

Risicobronnen zijn bijvoorbeeld BRZO bedrijven zoals chemische bedrijven, logistieke opslagbedrijven maar ook  LPG tankstations en vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg of over het spoor. De aanwezigheid van een risicobron kan van invloed zijn op de leefomgeving.

Quickscan externe veiligheid

Een quickscan externe veiligheid geeft inzicht in bestaande en geplande risicobronnen in en rondom een plangebied. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, spoor of over water;
  • transport van gevaarlijke stoffen via ondergrondse gas- en buisleidingen;
  • de aanwezigheid van risicovolle inrichtingen (BRZO / BEVI / SEVESO).

Tritium Advies voert op praktische wijze de quisckscan externe veiligheid voor u uit, alsmede de daarbij behorende Groepsrisicoberekeningen.

BRZO / SEVESO inrichtingen

Tritium Advies – en haar zusterbedrijf TOP-Consultants – zijn al jarenlang expert op het gebied van de dienstverlening voor BRZO en BEVI bedrijven. In de nieuwe Omgevingswet worden de termen “BRZO” en “BEVI” vervangen door “SEVESO”.

U kunt bij ons o.a. terecht voor de volgende onderwerpen:

Meer weten over externe veiligheid?

Wilt u meer informatie over het aspect externe veiligheid of heeft u een andere vraag met betrekking tot milieu en veiligheid? Neem dan gerust contact op met ons op. Onze experts vertellen u er graag meer over. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

John van Engelen

Directeur

Offerte aanvragen

Vraag nu aan