Bedrijfsbrandweerrapport »

Bedrijfsbrandweerrapport

Alle BRZO/ SEVESO bedrijven moeten een bedrijfsbrandweerrapport opstellen. Afhankelijk van de resultaten uit het rapport kan door de Veiligheidsregio tot een ‘Aanwijzing Bedrijfsbrandweer’ worden overgegaan. Dit kan zij doen wanneer uit het ingediende bedrijfsbrandweerrapport blijkt dat de inrichting een bijzonder gevaar kan opleveren voor de openbare veiligheid.

Beoordeling van de bedrijfsbrandweerplicht

De inrichtingen die verplicht kunnen worden om te beschikken over een bedrijfsbrandweer hebben gemeen dat er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Voor de aanwijzing van een bedrijfsbrandweer is het criterium waaraan getoetst wordt dat een gevaarlijke stof in geval van een brand of ongeval, een bijzonder gevaar kan opleveren voor de openbare veiligheid. Hierbij wordt uitgegaan van gevaarlijke stoffen in algemene zin. Er geldt dus geen beperking tot de stoffen die in het Besluit risico’s zware ongevallen worden genoemd.

Op de inrichtingen kan zich een brand of een ongeval met gevaarlijke stoffen (een incident) voordoen. De beschrijving van de aard, de omvang, het verloop in de tijd en de bestrijding of beheersing van een brand of een ongeval wordt een incidentscenario genoemd. Inrichtingen beschrijven incidentscenario’s in het bedrijfsbrandweerrapport en veiligheidsregio’s gebruiken ze bij hun beoordeling of de inrichting bedrijfsbrandweerplichtig is.

Tritium Advies helpt BRZO/ SEVESO bedrijven bij het opstellen van het bedrijfsbrandweerrapport

Meer weten over bedrijfsbrandweerrapport?

Wilt u meer informatie over een bedrijfsbrandweerrapport  of heeft u een andere vraag met betrekking tot externe veiligheid? Neem dan gerust contact op met ons op. Onze experts vertellen u er graag meer over. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

John van Engelen

John van Engelen

Directeur

Offerte aanvragen

Vraag nu aan