Kwantitatieve Risicoanalyse (QRA) »

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA)

Door middel van een kwantitatieve risicoanalyse (of: QRA) wordt een statistische bepaling gemaakt van de risico’s voor omgeving en betrokkenen als gevolg van risicovolle bedrijfsactiviteiten.

Voor inrichtingen die zijn aangewezen volgens het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) of volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) kan het uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse verplicht worden gesteld.

Kwantitatieve risicoanalyse worden vooral toegepast op bedrijven die risico’s met gevaarlijke stoffen opleveren. Enkele gevolgen van ongevallen als gevolg van opslag, transport en bewerken van gevaarlijke stoffen zijn:

  • Toxische emissie
  • Brand of explosie
  • Lucht-, water- of bodemverontreiniging

Risico op ongevallenscenario’s

Met behulp van computermodellen worden de relevante risico’s van ongevallenscenario’s uitgewerkt. Dit gebeurt vaak met één of meerdere simulaties waarbij de theoretische ontwikkeling van een bepaald risico tot een ongeval scenario wordt afgezet. Vervolgens berekenen wij de kans in hoeverre deze ongevallenscenario’s zich kunnen voordoen.

Plaatsgebonden risico & Groepsrisico

De belangrijkste bevindingen leggen wij vast in een rapport waarin ook het plaatsgebonden risco (PR) en het groepsrisico (GR) zijn berekend.

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien deze persoon zich permanent en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt. Het groepsrisico (GR) is de cumulatieve kans per jaar dat in één keer een groep van een bepaalde grootte dodelijk door een ongeval getroffen wordt.

Meer weten over milieu risico analyse

Wilt u meer informatie over een milieu risico analyse of heeft u een andere vraag met betrekking tot externe veiligheid? Neem dan gerust contact op met ons op. Onze experts vertellen u er graag meer over. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

John van Engelen

John van Engelen

Directeur

Offerte aanvragen

Vraag nu aan