Veiligheidsbeheerssysteem VBS »

Risico-identificatie en veiligheidsstudie

Bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s zware ongevallen (BRZO) dienen te beschikken over een veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Het VBS is een managementsysteem op het gebied van de beheersing van veiligheidsrisico’s. Het beschikken over een VBS geldt ook voor ARIE-plichtige bedrijven. Zowel hoge- als lagedrempelinrichtingen moeten in het bezit zijn van een VBS.

Het totale Veiligheidsmanagementsysteem binnen een onderneming wordt gevormd door het Preventiebeleid Zware Ongevallen en het ter uitvoering en vaststelling van dit PBZO beleid opgestelde en geïmplementeerde Veiligheidsbeheerssysteem. Doelstelling van het VBS is dat er continue verbetering gerealiseerd wordt op het gebied van veiligheid en milieu. De norm voor het VBS is de NTA 8620.

Elementen VBS

Rondom de volgende vastgestelde elementen is het Veiligheidsbeheersysteem opgebouwd:

  • element a. Referenties naar de algemene documenten uit andere managementsystemen;
  • element b. De organisatiestructuur;
  • element c. De identificatie van gevaren en boordeling van de risico’s;
  • element d. Het toezicht op de uitvoering;
  • element e. Wijzigingen;
  • element f. Noodsituaties;
  • element g. Toezicht op de prestaties;
  • element h. Audits en beoordeling.

Het veiligheidsbeheerssysteem dient afgestemd te zijn op de gevaren, de industriële werkzaamheden en de complexiteit van de organisatie in de inrichting en moet op de evaluatie van de risico’s gebaseerd zijn In het veiligheidsbeheerssysteem moet dat gedeelte van het algemene beheerssysteem zijn opgenomen waartoe de organisatorische structuur, de verantwoordelijkheden, de gebruiken, de procedures, de procedés en de hulpmiddelen welke het mogelijk maken het preventiebeleid voor zware ongevallen te bepalen en uit te voeren, behoren.

Betrokkenheid

Een goed veiligheidsbeheerssysteem begint bij de betrokkenheid van alle medewerkers, waardoor het veiligheidsbesef en –bewustzijn wordt gestimuleerd. Tritium Advies biedt bedrijven ondersteuning bij de praktische opzet van het Veiligheidsbeheerssysteem.

Meer weten over veiligheidsbeheerssysteem VBS

Wilt u meer informatie over veiligheidsbeheerssysteem VBS of heeft u een andere vraag met betrekking tot externe veiligheid? Neem dan gerust contact op met ons op. Onze experts vertellen u er graag meer over. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

John van Engelen

John van Engelen

Directeur

Offerte aanvragen

Vraag nu aan