Veiligheidsrapport (VR) »

Veiligheidsrapport (VR)

Een veiligheidsrapport (VR) is een uitgebreide beschrijving en risico-inventarisatie van een bedrijf of proces. In een veiligheidsrapport staan alle technische en organisatorische aspecten beschreven alsmede de voorzorgsmaatregelen die getroffen zijn ten aanzien van het beheersen van de veiligheid. De VR-plicht geldt alleen voor zogeheten hoogdrempelinrichtingen.

Onderdelen Veiligheidsrapport

Onderdelen van het VR zijn de QRA, milieurisico analyse, PBZO document, risicobeoordeling, installatiescenario’s, aanwijzing bedrijfsbrandweer en rampscenario’s. Andere onderdelen zijn ook beschrijvingen van de risico’s door aardbevingen en overstromingen.

Voor het aanvragen van een milieuvergunning kan volstaan worden met een zogenaamd gesterd-VR (VR* of VR-ster). Dit is een gedeelte van het totale VR. Uiteindelijk zal een compleet VR moeten worden opgesteld. Het Veiligheidsrapport is een openbaar rapport dat moet worden goedgekeurd door het Bevoegd Gezag. Het VR moet eens per 5 jaar worden herzien.

Meer weten over opstellen Veiligheidsrapport VR?

Wilt u meer informatie over het opstellen van een Veiligheidsrapport VR of heeft u een andere vraag met betrekking tot externe veiligheid? Neem dan gerust contact op met ons op. Onze experts vertellen u er graag meer over. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

John van Engelen

John van Engelen

Directeur

Offerte aanvragen

Vraag nu aan