...

Procesveiligheid »

Procesveiligheid

Bij procesveiligheid draait alles om het voorkomen en beheersen van de risico’s van gevaarlijke stoffen die worden gebruikt in processen zoals bijvoorbeeld: productie, opslag en transport van gevaarlijke stoffen

Bedrijven die omgaan met relatief grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, zoals BRZO bedrijven, moeten hun risico’s op systematische wijze identificeren en beoordelen middels het uitvoeren van een veiligheidsstudie. Hiervoor geldt Element C van het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS): De identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico’s va zware ongevallen.

Denk aan de risico’s en gevolgen bij het ongecontroleerd vrijkomen van giftige stoffen, gevaarlijke procesomstandigheden, explosiegevaar e.d.. De gevolgen kunnen enorm zijn.

Voorbeelden van een veiligheidsstudies zijn HaZop, Bowtie, SIL studies, maar ook een ATEX 153 onderzoek naar explosieveiligheid Explosieveiligheidsdocument.

Meer weten over procesveiligheid?

Tritium Advies – en haar zusterbedrijf TOP-Consultants – kunnen u ondersteunen op het gebied van risico identificatie en veiligheidsstudie. Onze bevindingen en rapportages zijn volledig gericht op de beheersing en het voorkomen van incidenten.

Wilt u meer informatie over het aspect procesveiligheid of heeft u een andere vraag met betrekking tot milieu en veiligheid? Neem dan gerust contact op met ons op. Onze experts vertellen u er graag meer over. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

John van Engelen

Directeur

Offerte aanvragen

Vraag nu aan