Met het nieuwe handelingskader is heel Nederland verdacht op het voorkomen van deze stoffen.

Recent is bekend geworden dat in grote delen van de westerse wereld de bodem verhoogde gehalten aan perfluorverbindingen (PFAS) bevat. Deze verbindingen zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS-stoffen zijn door mensen gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en vuil- en waterafstotendheid. Zij worden al decennia toegepast in industriële processen en producten, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn.

Tot op heden waren er geen normen voor PFAS vastgesteld waardoor hergebruik van grond met deze parameters werd belemmerd. Op 8 juli 2019 heeft staatssecretaris Van Veldhoven een brief aan de tweede kamer aangeboden met daarin een tijdelijk handelingskader voor het hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Het tijdelijke handelingskader biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie.

In dit document is aangegeven dat grond die verdacht is op PFAS niet hergebruikt mag worden zonder onderzoek naar deze parameters. In heel Nederland dienen bij partijkeuringen van grond en baggerspecie PFAS-analyses vanaf nu verplicht meegenomen te worden. Het ontbreken van een overgangstermijn om verplicht PFAS-analyses op te nemen, vloeit voort uit het feit dat onderzoek naar het voorkomen van PFAS volgens de zorgplicht feitelijk al verplicht was.

Voor eerder uitgevoerde partijkeuringen of (water)bodemonderzoeken geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2019. De milieuhygiënische verklaringen die worden toegepast vóór 1 oktober 2019 mogen worden gebruikt zonder aanvullende analyse op PFAS. Bij toepassing na 1 oktober 2019, moet de partij wel aanvullend op PFAS worden onderzocht.

Heeft u vragen?

Voor nadere informatie en persoonlijk advies over de bovengenoemde wijziging kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Tritium Advies.