Vrijdag 24 april hebben alle veldwerkers van Tritium een cursus “Veilig en goed meten met de handheld XRF” gehad. De XRF- analyser is een handzaam röntgenapparaat dat direct de aanwezigheid van zware metalen in de bodem kan meten. In het display zijn de metingen binnen 1 minuut afleesbaar en worden uitgedrukt in mg/ kg. De handheld XRF is te gebruiken voor de metalen Zn, CU, Pb, As, Ni, Cd, Cr, Se, Hg, Sb, V Mo, Ba, Sn, Mo en Co in diverse bodemtypen zoals die in Nederland voorkomen. De nauwkeurigheid van de metingen van de handheld XRF zijn te vergelijken met die van een laboratorium.

Maar hoe werkt de handheld XRF nou precies? Het monster wordt met laag energetische röntgenstralen bestraald. De aangestraalde atomen van het monster zenden hierdoor fluorescentiestraling uit. Deze straling heeft voor elk element een ander energieniveau en wordt opgevangen door een detector waarna ze omgezet wordt in een elektrisch signaal.
De concentratie metalen in de bodem wordt berekend met behulp van bekende signalen van standaarden waarmee het apparaat gekalibreerd is. De hoeveelheid pulsen van een bepaald energie niveau bepalen de concentratie van een element in het monster.

Tritium gaat de handheld XRF gebruiken voor verschillende toepassingsgebieden. Het apparaat is goed te gebruiken voor het effectief inkaderen van verontreinigingen en het exact vaststellen van ontgravingsgrenzen bij saneringen. Dit komt door de on- site inzetbaarheid en de betrouwbare en snelle analysemethodiek. Ook kan de handheld XRF gebruikt worden voor indicatieve kwaliteitsbepaling van vrijkomende grond.

handheld xrf