Geur van veehouderijen en andere industrieën kunnen gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat van omwonenden en voor het gebruik van de ruimte in kwestie. Vanwege de geurbelasting kan het woon- en leefklimaat onvoldoende zijn, bijvoorbeeld voor woningbouw en publieke faciliteiten. Geur kan in de leefomgeving zorgen voor ernstige hinder. Denk hierbij aan lichamelijke klachten zoals misselijkheid maar ook aan psychische klachten als spanning door structurele onvrede over het woon- en leefklimaat. Om geurgevoelige objecten te beschermen tegen overlast, hebben we te maken met beleid en wet- en regelgeving over geur.

Wat is geurbelasting?

Geurbelasting is de mate van (geur)hinder dat kwantitatief is vastgelegd in wet- en regelgeving. Aan de hand van beschikbare milieuvergunningen, wordt de data geïnterpreteerd en getoetst aan de geldende geurnormen binnen een bepaalde provincie/gemeente. De geurbelasting wordt door speciale software berekend en geanalyseerd door onze specialisten. De onderzoeken zijn tweeledig; we hebben te maken met een zogenaamde ‘voorgrondbelasting’ en een ‘achtergrondbelasting’. Bij een voorgrondbelasting spreken we over één specifieke veehouderij en de (geur)impact hiervan op het ruimtelijke plan. De achtergrondbelasting gaat daarentegen over alle veehouderijen binnen een straal van 2 km rondom het ruimtelijke plan, waarbij de geurbelasting cumulatief wordt opgeteld. Wanneer veel veehouderijen zich in de nabijheid van een project locatie bevinden kan de geurbelasting zo hoog worden dat de achtergrondbelasting maatgevend is.

Wie zijn onze opdrachtgevers?

Iedereen die betrokken is bij ruimtelijke ontwikkeling kan een klant van ons zijn. Tritium Advies ondersteunt zowel bedrijven, overheden en particulieren met vraagstukken ten aanzien van geuronderzoek. In het kader van woningbouw zijn ook vaak omwonenden geïnteresseerd naar de mate van geurbelasting op hun woon- en leefgebied.  Ook komt het voor dat veehouderijen, die graag willen uitbreiden, ons benaderen om te bepalen hoe ze dit het beste kunnen doen, zonder het leefklimaat van omwonenden in gevaar te brengen.

Hoe gaan wij te werk?

Snel, nauwkeurig en met oog voor de klant. Dat is inherent aan Tritium Advies. Bij geuronderzoeken is dit niet anders. We zorgen ervoor dat we zo snel mogelijk aan de benodigde gegevens komen. Vervolgens bereken we de maximale toelaatbare geuremissie van het gebied. Aan de hand van onze bevindingen, schrijven we een conclusie met een advies en aanbeveling voor de klant. Met ons rapport kan een klant altijd aantonen dat er zorgvuldig en kwantitatief is gekeken naar de impact van geur op het woon- en leefklimaat. Mede dankzij onze rapportages kunnen milieuvergunningen verkregen worden en kunnen projecten doorgang vinden.

Meer weten over geuronderzoek veehouderij?

Wilt u meer informatie over het aspect geur (veehouderijen) in uw ruimtelijke plan of heeft u een andere vraag met betrekking tot dit aspect? Neem dan gerust contact op met ons op. Onze experts vertellen u er graag meer over. Of vraag direct een offerte aan.

Roman Schumacher

Roman Schumacher ruimtelijke ordening

Iedereen die betrokken is bij ruimtelijke ontwikkeling kan een klant van ons zijn.

Meer weten over geuronderzoek?

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten, of vraag direct een offerte aan.

Neem contact op