Kabinet wil met spoed ruimere normen voor PFAS in de grond

Er mag vanaf eind dit jaar hoogstwaarschijnlijk meer PFAS in de aarde of slib zitten dan nu is toegestaan. Door de huidige, strenge regels zitten veel bagger- en bodemprojecten momenteel op slot. Daar wil het kabinet een einde aan maken via een soepelere maar nog altijd ‘veilige’ norm.

Het RIVM moet zo snel mogelijk bepalen wat een veilige norm is voor PFAS in de bodem. Staatssecretaris Van Veldhoven wil uiterlijk 1 december duidelijkheid, zodat bouwprojecten eindelijk weer kunnen doorgaan.

De grens van 0,1 microgram voor landbouw en natuur is afgelopen zomer door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit voorzorg opgesteld. Er is nog veel onduidelijk over de gevaren van PFAS en daarom wilde het ministerie geen risico nemen.

Dramatische gevolgen

De gevolgen zijn dramatisch: 70 procent van alle baggerwerkzaamheden in Nederland zou volgens brancheverenigingen momenteel stil liggen. Verplaatsing van grond loopt ernstige vertraging op. Volgens het kabinet is er een oplossing. Uit metingen blijkt dat er nog ruimte over is voor bedrijven om ‘maximaal en zo snel mogelijk’ grond naar landbouw en natuur te verplaatsen, zonder dat de gezondheid of het milieu hierbij in gevaar komt.  Van Veldhoven: ,,We kunnen PFAS niet uit de grond toveren, maar we kunnen ook heel veel wèl. We moeten zo snel mogelijk van de 0,1 grens af, binnen de veilige ruimte die er is.”

Demonstratie PFAS norm

Morgen komt de bouwsector, net als eerder de boeren, demonstreren in Den Haag. De bouwers zijn vooral boos over de stikstofregels, maar ook de PFAS-normen zijn hun een doorn in het oog.

Kabinet wil met soepelere PFAS norm bouwcrisis bezweren