KAM disclaimer »

KAM disclaimer

Het onderzoek en/of inventarisatie is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd met behulp van de voor het onderzoek gangbare technieken, inzichten en methodes. Bij de uitvoering van een onderzoek en/of inventarisatie streven wij optimale representativiteit na. Dergelijke onderzoeken en metingen worden uitgevoerd door medewerkers met jarenlange ervaring op dit gebied. De analyses van (lucht)monsters worden uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium.

Tritium Advies wijst u erop dat het hier een momentopname betreft. De situaties ten tijde van de inventarisatie, onderzoek en/of meting worden vastgelegd. Niet getoonde situaties en/of documenten ten tijde van de inventarisatie of het onderzoek maken geen onderdeel uit van de rapportage. Tritium Advies is niet aansprakelijk voor geconstateerde risico’s of knelpunten welke ons niet zijn getoond, welke ons niet bekend zijn of welke zich na het onderzoek voordoen.