...

Aanvullende RI&E »

Aanvullende RI&E

Bij de uitvoering van een RI&E kunnen nadere inventarisatieverplichtingen worden geconstateerd, zoals:

 • bijzondere groepen van werknemers (jeugdigen, ouderen, zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie, uitzendkrachten, stagiaires);
 • gevaarlijke stoffen;
 • kankerverwekkende of mutagene stoffen;
 • biologische agentia;
 • thuiswerk met gevaarlijke stoffen;
 • fysieke belasting;
 • beeldschermwerk;
 • geluid;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • psychosociale arbeidsbelasting;
 • explosieveiligheid;
 • trillingen;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen.

De genoemde nadere inventarisaties, zijn verplichtingen vanuit de Arbowet zodra deze in de uitgevoerde RI&E worden aangegeven. Tritium advies heeft de deskundigheid om een (groot) aantal van de bovenstaande aanvullende RI&E’s zelf uit te voeren. Voor de onderdelen die wij niet zelf (kunnen) uitvoeren werken wij nauw en veelvuldig samen met een externe partij waardoor de coördinatie van vrijwel elke aanvullende RI&E door Tritium verzorgd kan worden.

Meer weten over een aanvullende RI&E?

Heeft u een vraag over uitvoering van een aanvullende inventarisatie? Neem dan gerust contact op met onze specialisten op dit gebied. Tritium Advies helpt u graag verder.

Contact

Ellis van Bijnen - van Loon

Ellis van Loon

Projectleider KAM

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!