Aanvullende RI&E »

Aanvullende RI&E

Bij de uitvoering van een RI&E kunnen nadere inventarisatieverplichtingen worden geconstateerd, zoals:

  • bijzondere groepen van werknemers (jeugdigen, ouderen, zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie, uitzendkrachten, stagiaires);
  • gevaarlijke stoffen;
  • kankerverwekkende stoffen;
  • biologische agentia;
  • thuiswerk met gevaarlijke stoffen;
  • fysieke belasting;
  • beeldschermwerk;
  • geluid;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen.
De genoemde nadere inventarisaties zijn verplichtingen vanuit de Arbowet zodra deze in de uitgevoerde RI&E worden aangegeven. Tritium Advies heeft deskundigen in dienst om u hierin te ondersteunen of dergelijke onderzoeken voor u uit te voeren.

Meer weten over een aanvullende RI&E?

Heeft u een vraag over uitvoering van een aanvullende inventarisatie? Neem dan gerust contact op met onze specialisten op dit gebied. Tritium Advies helpt u graag verder.

Contact

Projectleider KAM Kwaliteit, arbo en milieu

Ellis van Loon

Projectleider KAM

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!