...

Arbo en veiligheid »

Arbo en veiligheid

Zorgen voor een veilige en gezonde werkplek, daar zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor. De richtlijnen voor het samen creëren en bewaken van de juiste arbeidsomstandigheden, liggen vast in de Arbowet.

De Arbowet stelt dat een werkgever werknemers goed moet voorlichten over:

 • De werkzaamheden die zij moeten verrichten. De instructie heeft betrekking op de taken, persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidsmiddelen.
 • De aan het werk verbonden risico’s.
 • De maatregelen die erop gericht zijn risico’s te voorkomen of te beperken.
 • Hoe de deskundige ondersteuning met betrekking tot arbeidsomstandigheden, preventiezorg en verzuim is geregeld.

Tritium Advies adviseert bedrijven en organisaties hoe zij kunnen voldoen aan de Arbowet en hierin zelfs een stapje verder kunnen gaan.

Veiligheidsgids & toolboxen

Als deskundige op het gebied van arbowetgeving, adviseert Tritium Advies onder andere over veiligheid op de werkplek. Deze kennis en expertise heeft Tritium nu gebundeld in een veiligheidsgids. De veiligheidsgids, opgebouwd uit leerzame toolboxen, geeft beknopte achtergrondinformatie bij diverse veiligheidsthema’s.

Met dit betaalbare en voor uw organisatie op maat gemaakte boekje, onderstreept u het veilig werken in de bedrijfsvoering. De veiligheidsgids draagt zo bij aan het herkennen, minimaliseren en voorkomen van risico’s tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

De veiligheidsgids kent de volgende uitgangspunten:

 • Veilig en gezond werken kan altijd!
 • Veiligheid kost tijd!
 • Veilig werken doe je samen!
 • We spreken elkaar aan op onveilig gedrag en onveilige situaties!
 • Veiligheid zit in je, ook buiten werktijd!

Keuzeoverzicht veiligheidsthema´s

Een greep uit de hoofdstukken en onderwerpen die in de veiligheidsgids opgenomen kunnen worden:

 • De arbeidshygiënische strategie
 • Werkplaatsinrichting
 • Orde en Netheid
 • Bedrijfshulpverlening (BHV) en bedrijfsnoodplan
 • (Bijna) ongevallen
 • Veiligheid op kantoor
 • Werkkleding
 • Oog- en gezichtsbescherming
 • Gehoorbescherming
 • Fysieke risico’s
 • Alleen werken
 • Snijwonden
 • Brandwonden
 • Bestrijding van een beginnende brand
 • Gevaarlijke stoffen
 • Lockout – Tagout en Hijsen

Veiligheidsgids op maat laten maken?

Wilt u mogelijk een veiligheidsgids voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ook kunt u direct een offerte aanvragen.

Contact

John van Engelen

Directeur

Bestel direct

Vraag offerte aan

Voorbeeld

Arbo en veiligheid Veiligheidsgids