...

Nieuwe arbo wet: »

Nieuwe arbowet: Alles op orde

In 2017 is de Arbowet veranderd. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

De nieuwe Arbeidsomstandighedenwet is volledig in werking getreden, ook de second opinion en klachtenregeling maken daar onderdeel van uit. Wat zijn de belangrijkste doelstellingen en wijzigingen? In het PDF bestand hieronder vindt u alle onderwerpen van de nieuwe Arbowet overzichtelijk terug.

Factsheet NIeuwe Arbowet

Contact

Milieuadvieseur man

Frank Top

Operationeel directeur

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!