...

Bedrijfsnoodplan »

Bedrijfsnoodplan laten maken

In het bedrijfsnoodplan (ook wel calamiteitenplan) ligt vast hoe men zich voorbereidt op calamiteiten en hoe met calamiteiten wordt omgegaan. Het calamiteitenplan geeft de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteitensituaties. In het plan staat beschreven wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft bij calamiteiten en hoe afstemming met regelgeving en andere organisaties plaatsvindt.

Calamiteitenbestrijding

Voor de daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten kunnen calamiteitenbestrijdingsplannen opgesteld worden. Hierin staat hoe er gehandeld moet worden bij verschillende soorten calamiteiten. Beheersing van risico’s in een bedrijf is dus meer dan het jaarlijks laten keuren van brandblusmiddelen. Om risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu te kunnen beheersen, moet nagedacht worden over de te nemen technische en/of organisatorische (voorzorgs)maatregelen. Dit bedrijfsnoodplan is een beschrijving van de voorzieningen die het bedrijf heeft om calamiteiten te beheersen, waar mogelijk te voorkomen en eventuele gevolgen te minimaliseren. Ook het regelmatig oefenen van het ontruimingsplan is daarbij een belangrijk aspect. Door regelmatig het ontruimingsplan te oefenen/ trainen verschaft uw organisatie zich van de zekerheid dat iedereen die een taak heeft tijdens ontruimingen, en precies weet hoe te handelen bij calamiteiten

Iedere organisatie in Nederland is wettelijk verplicht een calamiteitenplan te hebben volgens Artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Meer weten over het bedrijfsnoodplan?

Heeft uw organisatie behoefte aan ondersteuning bij het opstellen en implementeren van een bedrijfsnoodplan? Neem dan contact op Tritium Advies. Wij helpen u graag verder. Of vraag direct een online offerte aan.

Contact

John van Engelen

John van Engelen

DGA

Offerte aanvragen

Vraag nu aan