...

Blootstelling schadelijk geluid »

Blootstelling schadelijk geluid

Langdurige blootstelling aan schadelijk geluid kan het gehoor beschadigen. De werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en dus ook voor de blootstelling van werknemers aan lawaai (geluid) in een arbeidssituatie. De regelgeving verplicht de werkgever daarom maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van blootstelling aan lawaai.

Inventarisatie geluid

Wetenschappelijk is vastgesteld dat blootstelling aan niveaus van meer dan 80 dB(A) gehoorschade kan veroorzaken. Zodra het geluidniveau de schadegrens van 80 dB(A) kan overschrijden, moet de geluidsituatie geïnventariseerd en beoordeeld worden. Dit houdt in dat de aard, mate en duur van de blootstelling van de werknemers in kaart moet worden gebracht. Een dergelijk geluidonderzoek wordt uitgevoerd conform ISO DIS 9612: 2009 “Acoustics, Determination of occupational noise exposure”.

Voor het geluidonderzoek wordt een inventarisatie gemaakt van de werkzaamheden binnen het bedrijf, waarna een meetplan wordt opgesteld. Op basis daarvan worden de geluidmetingen uitgevoerd. De meetresultaten en de beoordeling ervan worden samengevat in een rapport. Tevens worden de eventueel te nemen geluidreducerende maatregelen, vermeld.

Herhaling geluidbeoordeling

De geluidbeoordeling dient te worden herhaald als wijzigingen in de geluidsituatie optreden, zoals:

  • wanneer er maatregelen zijn getroffen ter verlaging van het geluidniveau;
  • lawaaiige machines zijn geïnstalleerd of verwijderd;
  • wanneer er andere belangrijke wijzigingen zijn van de werkruimte of de inrichting ervan.

Tritium Advies kan u hierin adviseren en ondersteunen.

Meer weten over blootstelling schadelijk geluid?

Wilt u meer weten over blootstelling aan schadelijk geluid of geluidsonderzoek? Neem dan vrijblijvend contact op met onze geluidexperts. Wij voorzien u graag van een helder advies. Ook kunt u direct een online offerte aanvragen.

Contact

Miranda vd Ven

Miranda van de Ven

Coördinator GEBF

Offerte aanvragen

Vraag nu aan