...

Managementsystemen »

Managementsystemen

Managementsystemen omvatten het raamwerk van processen en hieraan gerelateerde prestatie- en resultaatindicatoren, procesmanagement en verbetersystemen waarmee bedrijven en organisaties hun missie en visie verwachten te realiseren.

Als bedrijf of organisatie wilt u graag de eigen processen en activiteiten scherp in kaart hebben en beheersen. Een dergelijke beheersing kan procesoptimalisatie, verbetering van de interne samenwerking, kostenbesparing, een beter imago en efficiëntie voor het bedrijf opleveren. Daarnaast kan een goede beheersing van de arbeidsomstandigheden en veiligheid bijdragen tot het behoud van uw medewerkers.

Managementsystemen

Een managementsysteem op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu, duurzaamheid en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een uitstekend hulpmiddel om uw organisatie in kaart te brengen en verbeteringen binnen de organisatie in eigen tempo te realiseren. Een managementsysteem helpt u uw visie op alle bovengenoemde aspecten te vertalen naar de eigen bedrijfsvoering. Het vormt een hulpmiddel bij het plannen, het besturen, het vastleggen, het beheersen en het verbeteren van de activiteiten van de organisatie. Daarbij kunt u kiezen voor het afzonderlijk opzetten van een managementsysteem maar de mogelijkheid bestaat ook om een geïntegreerd systeem op te zetten.

Begeleiding, implementatie en onderhoud van managementsystemen

Tritium Advies kan u begeleiden of zelfs het gehele systeem in samenwerking met u opstellen, desgewenst implementeren en laten certificeren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw kwaliteitssysteem te onderhouden en naar een hoger niveau te brengen. Uitgangspunt hierbij is dat het systeem u voordelen biedt en uw prestaties verbetert.

Kwaliteit

Bij het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem overeenkomstig de ISO 9001 of bepaalde beoordelingsrichtlijnen (bijvoorbeeld BRL) ligt de basis in het beheersen van de kritische processen en verbeteren van de efficiency en effectiviteit.

Arbo en Veiligheid

De verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie vormt een belangrijk uitgangspunt voor zowel een ISO 45001 certificering Gezond en Veilig werken, als een VCA veiligheidssysteem. Voor beide systemen kunt u bij ons terecht.

Milieu

Wij kunnen u helpen met het opzetten en invoeren van een ISO-14001 milieuzorgsysteem.

Meer weten?

Wilt u graag weten wat het gebruik van een managementsysteem voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op of vraag direct een offerte aan.

Contact

John van Engelen

John van Engelen

Directeur

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!