...

Quickscan veiligheid »

Quickscan veiligheid

Krijg snel een helder en uitgebreid beeld van de veiligheidssituatie in uw bedrijf. De Quickscan veiligheid door Tritium Advies is een unieke quickscan die de veiligheidssituatie van uw organisatie gedetailleerd in kaart brengt. Het gaat om de volledige veiligheidssituatie binnen uw bedrijf. Hierbij moet gedacht worden aan een locatie bezoek van circa 2 – 3 uur, waarbij met behulp van een checklist wordt bepaald in hoeverre uw organisatie het ‘veilig werken’ op orde heeft. Wat doen we:

Quickscan veiligheid

De quickscan gebeurt door experts met jarenlange ervaring op veiligheidsgebied. Aan de hand van interviews en bezoek op locatie worden circa 150 meetpunten nagelopen. Na afloop ontvangt u een briefrapport waarin – in heldere taal wordt uitgelegd waar gevaarlijke situaties kunnen of zijn ontstaan. U kunt met dit rapport meteen aan de slag; de uit te voeren werkzaamheden worden geprioriteerd weergegeven.

Waarom u kiest voor de Quickscan veiligheid van Tritium?:

 • Experts beoordelen de veiligheid aan de hand van circa 150 meetpunten.
 • Een helder en volledig beeld van de gesteldheid van veiligheid bij uw organisatie.
 • U krijgt een raming van prioriteit van de uit te voeren werkzaamheden.

Inhoud van de Quickscan veiligheid

 • RI&E, PVA: actueel, volledig, betrouwbaar, getoetst en bekend binnen de organisatie?
 • Relevante documenten/procedures op orde (Noodplan + oefenen, TRA’s, handleidingen, e.d.)
 • PBM’s aanwezig / status ?
 • Arbeidsmiddelen: geïnventariseerd en beoordeeld (op orde)?
 • Algemene voorzieningen: werkplek / nooddeuren / blusmiddelen / pictogrammen / signalering / preventief onderhoud/ beveiligingen, etc.
 • Voorlichting en onderricht: hoe is de introductie geregeld / de inhoud / herhaling (toolboxen)
 • (bijna) Bedrijfsongevallen / gevaarlijke situaties: Welke acties zijn daar uit voort gekomen?
 • Gevaarlijke/ZZS stoffen?
 • VCA systeem aanwezig? Veiligheidsladder aanwezig? Actueel?

Meer weten?

Is er binnen uw organisatie behoefte aan extra ondersteuning op het gebied van Kwaliteit Arbo en Milieu? Neem dan gerust contact op met Tritium Advies. Graag maken wij een voorstel op maat voor u.

Contact

John van Engelen

Directeur

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!