...

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) »

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Kent u alle risico’s binnen uw bedrijf? Ook die voor uw personeel en uw materieel?

Wat is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)?

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een instrument voor werkgevers en werknemers om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf in kaart brengen. Doel van de RI&E is het inventariseren en evalueren van mogelijke belemmerende factoren voor goede arbeidsomstandigheden. Het laten toetsen van een RI&E door een hiervoor gecertificeerd kerndeskundige is een wettelijke verplichting, voortkomend uit de Arbowet.

Tritium Advies is gespecialiseerd in het uitvoeren en toetsen van RI&E’s binnen diverse branches en organisaties.

Uitvoering Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Legt u de uitvoering van de RI&E in handen van Tritium Advies dan ziet dit traject er als volgt uit:

  • In overleg met u worden afspraken gemaakt over de wijze van uitvoering en de planning. Ter voorbereiding wordt relevante schriftelijke informatie van uw organisatie (zoals de verzuimcijfers en het arbobeleid) doorgenomen.
  • Een adviseur  van Tritium bezoekt uw bedrijf om de mogelijk aanwezige arbeids- en veiligheidsrisico’s te beoordelen. Hierbij wordt een checklist gebruikt. De invulling van het arbo- en verzuimbeleid wordt geïnventariseerd middels gesprekken tussen de adviseur en leidinggevenden/ medewerkers binnen de onderneming.
  • Vervolgens wordt een conceptrapportage opgesteld. Naast een beschrijving van de risico’s worden in deze rapportage ook de op het bedrijf afgestemde adviezen opgenomen. De rapportage wordt allereerst in concept aangeleverd, na inzage en verwerking van relevante opmerkingen volgt de definitieve rapportage. Indien noodzakelijk worden adviezen gegeven over aanpassingen en/of eventuele vervolgacties.
  • Op basis van de aanbevelingen in de rapportage wordt een voorstel tot plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak is een formeel onderdeel van de update RI&E.

Een RI&E dient nadat deze is opgesteld onder een aantal voorwaarden getoetst te worden. Deze toetsing kunnen wij voor u uitvoeren.

Meer weten?

Voor meer informatie omtrent de uitvoering en goedkeuring van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) kunt u contact opnemen met Tritium Advies. Wij helpen u graag verder. Ook kunt u direct een online offerte aanvragen.

Contact

Projectleider KAM Kwaliteit, arbo en milieu

Ellis van Loon

Projectleider KAM

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!