Binnenklimaatonderzoek »

Klimaatonderzoek

Een binnenklimaatonderzoek is een onderzoek naar het binnenklimaat van een ruimte. Gebruikers van gebouwen kunnen klachten hebben die ze toeschrijven aan de kwaliteit van de binnenlucht. Om de bron te achterhalen kan een klimaatonderzoek uitgevoerd worden naar de oorzaak van de klachten. Het betreft hier onderzoek van klachten die veroorzaakt worden door een onvoldoende kwaliteit van de binnenlucht in met name kantoren, scholen, e.d.

Onderzoek binnenluchtkwaliteit

Onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • microbiolobisch onderzoek (zie onderstaand): het nemen van microbiologische lucht- en contactmonsters;
  • meting van de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2-concentratie gedurende een aantal dagen; deze parameters geven een indicatie van de werking van klimaatinstallaties;
  • inspectie van de luchtbehandelingskast incl. het nemen van microbiologische lucht- en contactmonsters;
  • chemisch onderzoek: het nemen van monsters t.b.v. chemisch onderzoek, bijv. wanneer er sprake lijkt te zijn van concentraties chemische stoffen die zo hoog zijn dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid of in het geval van ernstige geuroverlast (blootstellingsonderzoek);
  • stof/vezel analyse: Indien er sprake is van ongewoon hoge hoeveelheden zichtbaar stof of (glaswol)vezels.
Worden de symptomen niet veroorzaakt door de kwaliteit van de binnenlucht, dan kunnen andere factoren de oorzaak zijn. Denk hierbij aan factoren zoals geluid, licht, luchtverversingsgraad of het binnenklimaat. Tritium Advies kan in dergelijke gevallen een klimaatonderzoek voor u uitvoeren.

Microbiologisch onderzoek

In het binnenmilieu komen diverse biologische agentia voor. Onder biologische agentia verstaat men stoffen of fragmenten afkomstig van planten, dieren of micro-organismen. Algemeen in het binnenmilieu voorkomende biologische agentia zijn bijv. dode en levende schimmels (schimmelsporen), bacteriën, mijten, deeltjes (allergenen) afkomstig van huisdieren en plaagdieren, sporen en pollen.

Er zijn sterke aanwijzingen dat biologische agentia (direct of indirect) een heel scala aan gezondheidseffecten kan veroorzaken, zoals infecties, allergieën, vergiftiging, irritatie van de slijmvliezen of aspecifieke gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en vermoeidheid.

Schimmels, bacteriën en huisstofmijten groeien door de aanwezigheid van vocht, organische materie en een bepaalde temperatuur. Stuifmeelpollen en sporen worden buitenshuis geproduceerd en worden via ventilatiesystemen en/of geopende ramen naar binnen gebracht.

Tritium Binnenklimaatonderzoek & advies

Tritium Advies kan biologische agentia aantonen en identificeren door middel van microbiologisch onderzoek waarbij de blootstelling aan bacteriën, gisten en schimmels wordt vastgesteld. Hiertoe worden monsters genomen van de lucht, contactoppervlakten en van het water uit bevochtigingsinstallaties. Na analyse van deze monsters wordt een rapportage opgesteld met een advies.

Meer weten over een binnenklimaatonderzoek?

Heeft u een vraagstuk op het gebied van binnenluchtkwaliteit of wilt u meer weten over binnenklimaatonderzoek? Neem dan contact op met een van onze luchtexperts. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Brigitte van Berlo

Brigitte van Berlo

Projectleider Lucht & KAM

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!