...

Binnenluchtmetingen »

Binnenluchtmetingen

Een binnenluchtmeting wordt vooral ingezet om het risico op bodemverontreiniging onder gebouwen te kunnen bepalen. Hierbij wordt de binnenlucht in een gebouw onderzocht op de aanwezigheid van vluchtige stoffen. Het uitgangspunt bij deze meting is dat wanneer de binnenlucht geen vluchtige stoffen laat zien, er geen verontreiniging vanuit de bodem in gebouwen (verblijfruimtes) kan doordringen.

Hoe wordt een binnenluchtmeting uitgevoerd?

Aan de hand van de indeling en het gebruik van het gebouw wordt een monsternameplan opgesteld. Vervolgens wordt de lucht gedurende een aantal aaneengesloten dagen op verschillende representatieve plaatsen bemonsterd. Daarna worden de monsters door een geaccrediteerd laboratorium op de “verdachte” stoffen onderzocht.

De analyseresultaten van de luchtmonsters worden getoetst aan de TCL-waarde, afkomstig uit de circulaire bodemsanering en de Richtlijn voor luchtmetingen voor de risicobeoordeling van bodemverontreiniging van het RIVM. De TCL-waarde is de toelaatbare concentratie van een component in de lucht en is vastgesteld voor een levenslange blootstelling. Op basis van de resultaten van de binnenluchtmeting worden eventueel aanwezige risico’s beoordeeld en kan er een advies worden opgesteld.

Meer weten over binnenluchtmetingen?

Wilt u graag meer informatie over binnenluchtonderzoek of ander luchtonderzoek? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Brigitte van Berlo

Projectleider Lucht & KAM

Offerte aanvragen

Vraag nu aan