...

Onderzoek binnenluchtkwaliteit »

Binnenluchtkwaliteit

Een onderzoek binnenluchtkwaliteit is een onderzoek naar het binnenklimaat van een ruimte. Gebruikers van gebouwen kunnen klachten hebben die ze toeschrijven aan de kwaliteit van de binnenlucht. Om de bron te achterhalen kan een onderzoek uitgevoerd worden naar de oorzaak van de klachten.

Onderzoek binnenluchtkwaliteit

Onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • microbiologisch onderzoek (zie onderstaand): het nemen van microbiologische lucht- en contactmonsters;
  • meting van de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2-concentratie gedurende een aantal dagen; deze parameters geven een indicatie van de werking van klimaatinstallaties;
  • inspectie van de luchtbehandelingskast incl. het nemen van microbiologische lucht- en contactmonsters;
  • chemisch onderzoek: het nemen van monsters t.b.v. chemisch onderzoek, bijv. wanneer er sprake lijkt te zijn van concentraties chemische stoffen die zo hoog zijn dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid (blootstellingsonderzoek);
  • stof/vezel analyse: Indien er sprake is van ongewoon hoge hoeveelheden zichtbaar stof of (glaswol)vezels.

Worden de symptomen niet veroorzaakt door de kwaliteit van de binnenlucht, dan kunnen andere factoren de oorzaak zijn. Denk hierbij aan factoren zoals geluid, licht en luchtverversingsgraad.

Microbiologisch onderzoek

In het binnenmilieu komen diverse biologische agentia voor. Onder biologische agentia verstaat men stoffen of fragmenten afkomstig van planten, dieren of micro-organismen. Algemeen in het binnenmilieu voorkomende biologische agentia zijn bijv. dode en levende schimmels (schimmelsporen), bacteriën, mijten, deeltjes (allergenen) afkomstig van huisdieren en plaagdieren, sporen en pollen.

Er zijn sterke aanwijzingen dat biologische agentia (direct of indirect) een heel scala aan gezondheidseffecten kan veroorzaken, zoals infecties, allergieën, vergiftiging, irritatie van de slijmvliezen of aspecifieke gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en vermoeidheid.

Schimmels, bacteriën en huisstofmijten groeien door de aanwezigheid van vocht, organische materie en een bepaalde temperatuur. Stuifmeelpollen en sporen worden buitenshuis geproduceerd en worden via ventilatiesystemen en/of geopende ramen naar binnen gebracht.

Tritium binnenluchtkwaliteit & advies

Tritium Advies kan biologische agentia aantonen en identificeren door middel van microbiologisch onderzoek waarbij de blootstelling aan bacteriën, gisten en schimmels wordt vastgesteld. Hiertoe worden monsters genomen van de lucht en/of, contactoppervlakten.  Na analyse van deze monsters wordt een rapportage opgesteld met een advies.

Meer weten over onderzoek naar binnenluchtkwaliteit?

Heeft u een vraagstuk op het gebied van binnenluchtkwaliteit? Neem dan contact op met een van onze luchtexperts. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

John van Engelen

John van Engelen

DGA

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!