...

Duurzaamheid »

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een containerbegrip; er vallen veel zaken onder en iedereen geeft er zijn eigen invulling aan. Voor veel mensen gaat duurzaamheid vooral over milieu, klimaat en energie. Tritium kijkt breder en ziet duurzaamheid als een optelsom van veilig en eerlijk voor nu én straks (toekomstige generaties). Eerlijk gaat over de verdeling tussen mensen onderling en tussen mensen en de wereld. Tritium beoordeelt de processen die in het bedrijf aan de orde (kunnen) zijn continu en planmatig en gaat telkens na waar (duurzame) verbeteringen mogelijk zijn. Wij bouwen voort op onze uitstekende prestaties uit het verleden door creatief te denken en nieuwe ideeën en praktische oplossingen te realiseren. Wij zijn ons bewust van onze functie in de maatschappij en dragen bij aan de balans tussen “people, planet en profit”. Met behulp van onze creativiteit en innovatiekracht denken, stimuleren en werken wij dagelijks aan een duurzame toekomst. Dit doen we aan de hand van drie pijlers.

Duurzaam advies

In al onze projecten adviseren wij onze klanten bij het maken van duurzame keuzes. Bij deze projecten zien we het als onze verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de leef- en werkomgeving te behouden en te verbeteren. We zijn continu op zoek naar de beste oplossingen met de grootst mogelijke impact met betrekking tot duurzaamheid.

Duurzaam beleid

Bij Tritium Advies hebben we ons beleid afgestemd op onze duurzame doelen. Praktisch gezien vertaalt dit zich onder andere in diverse investeringen op het gebied van brandstofreductie, het betrekken van medewerkers bij idee- en beleidsvorming ten aanzien van duurzaamheid en het bieden van arbeidsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen werken wij aan een stabiele, duurzame toekomst.

Duurzame partners

Tritium Advies besteed een deel van de winst aan doelen en partners die wij belangrijk vinden voor het creëren van een duurzame samenleving. Enkele van de initiatieven die wij steunen zijn Stichting Natuur & Milieu, Stichting DierenLot en Goodwill.

Contactpersoon

John van Engelen

Directeur

Duurzame partners