Ons kwaliteitssysteem »

kwaliteitssysteem en certificaten

Het kwaliteitssysteem van Tritium is een samenhangend geheel van kritieke procesbeschrijvingen met indicatoren, periodieke audits en gerealiseerde verbeteringen. Tritium Advies is tevens in het bezit van diverse (voor ons vakgebied) belangrijke certificaten:

Iso 9001

Het kwaliteitssysteem van Tritium Advies is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO :2015.

Monsterneming voor partijkeuringen (BRL SIKB 1000)

Tritium Advies is gecertificeerd voor monsterneming van grond ten behoeve van partijkeuringen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (procescertificaat BRL SIKB 1000: protocol 1001 en protocol 1002).

Veldwerk Milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (BRL SIKB 2000)

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000. Tritium Advies is gecertificeerd voor de bijbehorende protocollen  2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen ten behoeve van het nemen van grond en grondwatermonsters), 2002 (het nemen van grondwatermonsters), 2003 (veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek) en 2018
(locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem).

Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg (BRL SIKB 6000)

Milieukundige begeleiding bij bodemsanering wordt uitgevoerd conform de BRL SIKB 6000. Tritium Advies is gecertificeerd voor het protocol 6001 (milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodemsanering met conventionele methoden). En voor 6002 en 6003

VCA*

In de VCA checklist staan de thema’s veiligheid, gezondheid en milieu bij uitvoering van werkzaamheden centraal. Tritium Advies is gecertificeerd voor VCA*.

Vragen?

Wilt u meer weten over onze certificaten of  heeft u andere vragen over het kwaliteitssysteem van Tritium Advies? Neem dan contact op met onze kwaliteitscoördinator.

Contact

Brigitte van Berlo

Brigitte van Berlo

Kwaliteitscoördinator