...

Ons kwaliteitssysteem »

Certificaten, normen en protocollen

Tritium Advies is in het bezit van diverse (voor ons vakgebied) belangrijke certificaten:

Iso 9001

Het kwaliteitssysteem van Tritium Advies is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2015.

Asbestinventarisatie

Tritium Advies is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties conform artikel 13a van de arbeidsomstandighedenregeling.

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen

Tritium Advies is gecertificeerd voor monsterneming van grond ten behoeve van partijkeuringen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (procescertificaat BRL SIKB 1000: protocol 1001 en protocol 1002).

BRL SIKB 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000. Tritium Advies is gecertificeerd voor de bijbehorende protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen ten behoeve van het nemen van grond en grondwatermonsters), 2002 (het nemen van grondwatermonsters), 2003 (veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek) en 2018 (locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem).

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg

Milieukundige begeleiding bij bodemsanering wordt uitgevoerd conform de BRL SIKB 6000. Tritium Advies is gecertificeerd voor het protocol 6001 (milieukundige
begeleiding en evaluatie van landbodemsanering met conventionele methoden), voor protocol 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg en voor protocol 6003 Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen.

VCA*

In de VCA checklist staan de thema’s veiligheid, gezondheid en milieu bij uitvoering van werkzaamheden centraal. Tritium Advies is gecertificeerd voor VCA*.

Vragen  of opmerkingen?

Heeft u vragen en/ of opmerkingen over ons kwaliteitssysteem of heeft u een vraag over de borging van onze dienstverlening? Neem dan contact op met onze kwaliteitscoördinator.

Contactpersoon

Brigitte van Berlo (kwaliteit)

Kwaliteitscoördinator