De Westelijke binnenring in het centrum van Eindhoven krijgt in 2022 een flinke make-over: de Emmasingel, Keizersgracht en Wal (ook wel de Westelijke binnenring) worden volgend jaar vergroend en verkeersveiliger gemaakt. Zo wordt de Eindhovense binnenstad een gezondere en veiligere plek om te leven en verblijven. De gemeente Eindhoven heeft Tritium Advies gevraagd milieutechnisch bodemonderzoek en plaatselijk asbestonderzoek te doen naar de bodem in het gebied.

Onderzoek t.b.v. schone leefomgeving

Aangezien de bodem bij de benodigde werkzaamheden geroerd gaat worden en er meer groen geplaatst wordt, is het van groot belang te weten hoe het met de bodem gesteld is en of (en welke) verontreinigingen er zijn. In vroegere tijden heeft hier veel productiewerk plaatsgevonden, onder andere door de Philips lampenfabriek waarbij de grond en het grondwater flink zijn aangetast. Daarnaast is bekend dat op de plek van de onderzoekslocatie in het verleden een stadsgracht lag. Deze is vermoedelijk gedempt met materiaal van nog onbekende kwaliteit en herkomst. Dit maakt het onderzoek extra van belang.

Bij dit bodemonderzoek maakt Tritium Advies ook gebruik van de Handheld XRF-scanner, een apparaat dat in het veld indicatief het gehalte van meerdere (zware) metalen in de grond kan bepalen met behulp van röntgenstraling (in een eerder artikel is hier meer over te lezen). Naast dit bodemonderzoek wordt er tevens een plaatselijk asbestonderzoek gedaan.

Samenwerkende partijen

Het onderzoek is een mooie samenwerking: om het onderzoek goed uit te voeren worden de krachten van Van de Giessen Milieupartner, Van Rens, Tritium Advies en de gemeente Eindhoven gebundeld. De asfaltboringen worden ter plaatse uitgevoerd door Van de Giessen. De wegbeveiligers van Van Rens zorgen met de juiste verkeersmaatregelen ervoor dat het onderzoek veilig uitgevoerd kan worden en het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt.

Benieuwd naar de verdere verloop van dit mooie project in hartje Eindhoven? Kijk dan ook eens op de website van de gemeente Eindhoven zelf waar veel informatie over de herinrichting van het centrum rondom de Mathildelaan te vinden is.

»Neem contact met ons op