Op dinsdag 9 mei heeft Minister Van Gennip vragen beantwoord vanuit de Tweede Kamer met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het asbeststelsel. Het doel van deze wijziging is om de aanpak van asbestgerelateerde kwesties te verbeteren en de risico’s voor de volksgezondheid te verminderen.

De vragen vanuit de Tweede Kamer richtten zich op verschillende aspecten van het nieuwe asbeststelsel, zoals de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen, de rol van de betrokken partijen en de financiële consequenties van de wijziging. Minister Van Gennip heeft deze vragen zorgvuldig beantwoord en heeft inzicht gegeven in de rationale achter de voorgestelde veranderingen.

Bestaande regelgeving stroomlijnen

De minister benadrukte dat de wijziging van het asbeststelsel tot doel heeft de bestaande regelgeving te stroomlijnen en de verantwoordelijkheden van betrokken partijen duidelijker te definiëren. Hierdoor zal de aanpak van asbestsanering en -verwijdering efficiënter worden, wat uiteindelijk de gezondheidsrisico’s voor de bevolking zal verminderen.

Daarnaast benadrukte Minister Van Gennip het belang van goede communicatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen, waaronder overheden, bedrijven en burgers. Het creëren van een transparante en gestroomlijnde aanpak zal bijdragen aan een effectieve uitvoering van het nieuwe asbeststelsel.

Tot slot wees de minister op de financiële aspecten van de voorgestelde wijziging. Hoewel er kosten verbonden zijn aan het implementeren van het nieuwe stelsel, benadrukte Minister Van Gennip dat de investeringen op de lange termijn positieve effecten zullen hebben, zowel in termen van volksgezondheid als op economisch gebied.

Verbeteren van de aanpak

Met de beantwoording van de vragen uit de Tweede Kamer heeft Minister Van Gennip een duidelijk beeld geschetst van de voorgestelde wijziging van het asbeststelsel. De nadruk ligt op het verbeteren van de aanpak van asbestgerelateerde kwesties, het verminderen van gezondheidsrisico’s en het creëren van een efficiënte en transparante regeling.

Minister Van Gennip beantwoordt vragen Tweede Kamer over wijziging asbeststelsel

Bekijk alle antwoorden

Download hier alle ‘Antwoorden op vragen wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving’.

Download alle antwoorden