Doe mee met de Najaarsvleermuistuintelling

Het is misschien wel de spannendste tuintelling van het jaar: de vleermuistuintelling! In veel Nederlandse tuinen zijn regelmatig vliegende vleermuizen te zien. Dat kan je ook zelf ontdekken op 29 en 30 augustus tijdens de nationale najaarsvleermuistuintelling.

In de avondschemering komen vleermuizen tevoorschijn en gaan op jacht naar muggen en andere insecten. De zoogdiervereniging wil graag weten óf en hoeveel ze dat bij jou in de tuin doen. Vleermuizen zeggen namelijk iets over het groen in de omgeving en de lichtvervuiling.

Wat moet je doen?

Om mee te doe hoef je eigenlijk maar één ding te doen: vanaf zonsondergang in de tuin gaan zitten en tot het donker is kijken of je in of boven je tuin vliegende vleermuizen ziet. Om het silhouet van een vliegende vleermuis goed te kunnen zien zoek je daarvoor een plekje van waaruit je vrij zicht hebt op een stuk avondhemel. Bij voorkeur met ook wat zicht op een boom of wat struiken, want daar vliegen vleermuizen graag.

Soorten bepalen en doorgeven

Voor het bepalen van de soort heeft de Zoogdiervereniging de zoekkaart voor de meest voorkomende vleermuizen in Nederland gemaakt. Daarmee kan je op basis van de grootte van de vleermuis en de manier van vliegen zelf ontdekken welk soort of soorten vleermuizen er in je tuin voorkomen. Als je in je tuin vleermuizen ziet vliegen kun je op deze website doorgeven hoeveel vleermuizen je in of boven de tuin hebt zien vliegen en welke soort je denkt dat het is.

Vleermuisonderzoek

Bij Tritium Advies gaat vanaf 15 augustus tot 1 oktober het najaarsseizoen voor vleermuisonderzoek weer van start. Bij plannen voor sloop of grootschalige renovatie moet er in veel gevallen een ecologisch onderzoek worden uitgevoerd. Na een quickscan flora en fauna op de locatie kunnen wij u zeggen of een (nader) onderzoek naar vleermuizen nodig is. Bij een aanvullend vleermuisonderzoek beoordelen wij of de beoogde plannen nadelig zijn voor de vleermuizen populatie en hun verblijfplaatsen. Zo niet, dan is het onderzoek hiermee afgedaan.

Indien er wel aangetoond kan worden dat de vleermuizen en/of hun verblijfplaatsen in het geding komen bij de beoogde werkzaamheden, dan dient er een ontheffing aangevraagd te worden. Ook bij dit traject kunnen wij u adviseren en begeleiden. Deze bestaat uit een ontheffingsaanvraag en een plan van aanpak met schadebeperkende en compenserende maatregelen.

Vleermuisonderzoek