Het probleem: verstening van Nederlandse steden

Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden in ons land. Deze zomer zijn er bijvoorbeeld wederom veel warmterecords verbroken. In een snel tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten en raken levende systemen verstoord. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de toename van verharding negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur. Dit bevestigt de urgentie dat we ons beter tegen deze extreme weersomstandigheden moeten bewapenen en verdere verstening van steden tegen moeten gaan.

Meer groen in de stad

Meer groen in de steden en dorpen verbetert het milieu, zorgt voor een rijkere biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes, zo somt de universiteit van Wageningen op. Onderzoek toont aan dat de stralingstemperatuur in parken tot wel 12 graden lager ligt dan die op pleinen in de stad. Om die reden is Stichting Steenbreek in 2015 aan de slag gegaan met vijf gemeenten om tegels te verruilen voor planten, bomen of gras. Inmiddels zijn 140 van de 350 Nederlandse gemeenten aangesloten. Er worden verschillende campagnes gevoerd, acties verricht en doelen gesteld om ook in de openbare ruimte steen te verruilen voor groen.

Elke vierkante meter helpt

Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen helpt. Het water kan hierdoor namelijk weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijn stof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied en het bodemleven wordt verbeterd. Meer informatie over het tegengaan van verstening van steden vindt u op de website van Stichting Steenbreek.

Uw leefomgeving, onze zorg

Ook Tritium Advies helpt bedrijven, gemeentes, waterschappen en provincies bij uiteenlopende vraagstukken over het verbeteren van de leefomgeving voor mens en dier. Onze ecologen verrichten bijvoorbeeld onderzoek naar de schadelijke effecten op beschermde flora en fauna als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling of herinrichting. Onze bodemspecialisten houden zich o.a. bezig met infiltratieonderzoek en gebiedsgericht grondwaterbeheer om watervraagstukken in steden op te lossen. Wat u vraagstuk ook is, ons team van gedreven “groene” experts helpt u graag bij het groener maken van de leefomgeving en het verbeteren en toekomst bestendiger maken van ons woon- werk en leefklimaat.

Verstening in Kaart

Kaart met mate van verstening in tuinen per gemeente (bron: Cobra Groeninzicht).