In opdracht van Van Wanrooij projectontwikkeling heeft Tritium Advies een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en geluidwering gevels uitgevoerd ten behoeve van het nieuwbouwproject Kroonhoef in Eindhoven. Centraal gelegen aan de binnenring op de hoek van de Kronehoefstraat en Van Brakelstraat worden momenteel 42 prachtige koopappartementen, variërend van 46 tot 105 m2 gerealiseerd. Hier geniet je van je kopje koffie met uitzicht op de naastgelegen monumentale boerderij met een groen boerenerf. Bijna alle appartementen hebben een parkeerplaats en een berging in het half verdiepte souterrain. Het unieke project is om meerdere (akoestische) redenen ‘bijzonder’ te noemen. Projectleider geluid en bouwfysica, Niels van der Burgt van Tritium Advies blikt terug op een leuk en uniek project.

Slimme akoestische oplossing

“Wij zijn in een vroeg stadium door Van Wanrooij ingeschakeld bij dit project om de geluidbelasting op de nieuwbouw inzichtelijk te maken. De nieuwbouw is namelijk gepland aan de zeer drukke binnenring van Eindhoven. Uit berekeningen bleek dan ook dat de geluidbelasting op de voorgevel en een deel van de zijgevel van het pand de maximale ontheffingswaarde flink overschrijdt, tot maximaal 7 dB. Een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde is niet toegestaan tenzij een ‘dove gevel’ (gevel zonder te openen ramen of deuren) wordt toegepast. Aangezien in verband met de eisen voor spuiventilatie, het openen van ramen en deuren in deze gevels, noodzakelijk is, is in overleg met Van Wanrooij de ‘spui loggia’ in het ontwerp geïntroduceerd. De ‘spui loggia’ is een smalle variant van een gewone loggia, bedoeld om spuiventilatie mogelijk te maken in de aangrenzende verblijfsruimten. Om zoveel mogelijk ruimte (en daglicht) over te houden voor de appartementen, worden de afmetingen van de ‘spui loggia’ beperkt gehouden. De ‘spui loggia’ is buiten de thermische schil gelegen en kent buitenluchtcondities (door het toepassen van voldoende natuurlijke ventilatie), zodat de buitengevel van de ‘spui loggia’ te openen delen mag bevatten. Deze te openen delen maken spuiventilatie mogelijk en in gesloten stand is er dan vervolgens voldoende geluidsreductie, zodat de geluidbelasting kan worden teruggebracht tot onder de maximale ontheffingswaarde.”, aldus Niels.

Geluidwering gevels

Naast de realisatie van ‘spui loggia’s’ zijn er ook ingrepen noodzakelijk geweest om de geluidwering van de gevels met de zeer hoge geluidbelasting te kunnen laten voldoen aan de eis uit het bouwbesluit. Het oorspronkelijk ontwerp kende een groot percentage glasoppervlak in de gevels met veel kozijnen tot op vloerniveau. Aangezien de beglazing in dit geval het maatgevende onderdeel was met betrekking tot de geluidwering, is er voor gekozen om een steenachtige borstwering ter plaatse van de kozijnen te realiseren en daarmee een voldoende geluidwering te realiseren. De borstwering wordt achter de kozijnen geplaatst, zodat het gevelbeeld nagenoeg intact is gebleven.

Fijn samenwerken

Net als Tritium Advies zet Van Wanrooij zich in voor een prettige woon-, werk- en leefomgeving. Dit doen ze met ongeveer 300 medewerkers door projectontwikkeling en woningbouw te combineren voor particuliere woonconsumenten, corporaties, beleggers en lokale overheden.

Niels: “Het is erg prettig samenwerken met Van Wanrooij. We spreken niet alleen dezelfde taal, qua normen, waarden en bedrijfscultuur lijken onze organisaties ook erg op elkaar. De communicatie tussen ons kenmerkt zich door korte lijnen en snel schakelen. Dit werkt erg prettig.”

Niels van der Burgt

Projectleider geluid en bouwfysica

De communicatie tussen Van Wanrooij en Tritium kenmerkt zich door korte lijnen en snel schakelen, dit werkt erg prettig.”

Meer weten?

Heb je belangstelling voor een appartement in nieuwbouwproject Kroonhoef in Eindhoven? Bezoek dan deze pagina voor meer informatie!

Meer informatie appartementen