Nieuwe procedure bij aantreffen puinresten
Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Raad van State, schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport per direct een nieuwe werkwijze voor wanneer tijdens onderzoek puinresten in een partij grond wordt aangetroffen. Het uitvoerende onderzoeksbureau moet in dat geval op basis van historisch onderzoek kunnen aantonen dat dit puin asbestvrij is. Kan dit niet worden aangetoond, dan moet de partij verder op asbest onderzocht worden.

Omdat historisch onderzoek in veel gevallen niet voldoende uitsluitsel geeft, zal in de praktijk vaker nader asbestonderzoek uitgevoerd moeten worden.

Wat betekent dit voor u?
Worden er tijdens een partijkeuring puinresten aangetroffen, dan vraagt dit vanaf nu zeer waarschijnlijk om aanvullend asbestonderzoek. Dit onderzoek vindt altijd in overleg met u plaats.

Als uw advies- en onderzoekspartner adviseren wij u om bij eventuele aanbestedingen en calculaties rekening te houden met dit nieuwe voorschrift rondom partijkeuringen.

Hebt u vragen?
Wilt u graag meer weten over asbestonderzoek bij puin(resten) in de grond of hebt u vragen over een partijkeuring? Neem dan gerust contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Tritium Advies B.V.
Dirk Hermans
Projectleider Bouwstoffen
06 23 29 7002

partijkeuring partijkeuringen