Omgevingswet treedt in vanaf 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.

Extra jaar

In het extra jaar moet de ruimtelijke regelgeving worden afgerond. Hiernaast moet de regelgeving worden aangesloten op een werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook kunnen gebruikers zo beter vertrouwd raken met de nieuwe manier van werken. Eerder dit jaar was al bekend geworden dat de geplande invoerdatum van 1 januari 2021 niet haalbaar was. De coronacrisis vormde hierbij  de laatste druppel.

Realistisch voor alle partijen

Volgens Ollongren zijn er partijen die graag een eerdere invoering van de wet hadden gewild. Zij zouden namelijk al klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet. ‘Tegelijk komen wij met elkaar tot de conclusie dat de nieuwe datum voor iedereen realistisch moet zijn zodat alle partijen zich zorgvuldig kunnen voorbereiden op de komst van de wet.’

Natuurregels

De minister verwacht dat nog dit jaar het wetgevingstraject wordt afgerond. Nog voor het zomerreces buigt de Eerste Kamer zich over de Aanvullingswet natuur. Na de daarop volgende advisering door de Raad van State kunnen de nieuwe natuurregels in het DSO worden verwerkt.

Decentrale koepels

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen staan allemaal achter de nieuwe datum van 1 januari 2022, zo blijkt uit een gezamenlijke verklaring. Nadrukkelijk wordt daarbij gemeld dat de inwerkingtredingsdatum ‘een belangrijke mijlpaal’ maar niet het eindpunt is. ‘Na inwerkingtreding leren, transformeren, monitoren en evalueren we verder.’

Derde uitstel

De Omgevingswet bundelt vrijwel alle wetgeving in het ruimtelijk domein en moet de besluitvoering versnellen. Oorspronkelijk zou de nieuwe wet in 2018 worden ingevoerd, sindsdien is de ingangsdatum van de wet al drie keer opgeschoven.

Meer over de omgevingswet
Omgevingswet 1 januari 2022