Nederland is vorige week met vier andere landen gestart met een traject voor een Europese verbod op PFAS. Dit traject is officieel gestart door PFAS aan te melden bij het Europees chemicaliën agentschap (ECHA).  Naast Nederland, werken Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen al sinds 2020 samen aan het Europese verbod om het gebruik van PFAS te verbieden. Het verbod moet onze omgeving en gezondheid beschermen tegen deze gevaarlijke chemische stof. Het is de bedoeling dat alle schadelijke PFAS-gevaarlijke stoffen (ongeveer 6.000 in totaal) per direct worden verboden. Staatssecretaris Van Veldhoven: “Ik vind het belangrijk om het milieu en onze gezondheid tegen PFAS te beschermen. De beste en meest effectieve manier om dit te doen, is het PFAS gebruik en de uitstoot ervan aan banden te leggen”.

Bescherming van milieu en gezondheid

Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk hoe het Europese PFAS verbod eruit komt te zien en welke producten eronder zullen gaan vallen. De Europese Unie zal te zijner tijd bepalen welke producten verboden zullen gaan worden. Het verbod zal gelden voor alle toepassingen van PFAS, behalve voor doeleinden die essentieel en noodzakelijk worden geacht.

Stappen naar een verbod

Informatie over het noodzakelijk gebruik van PFAS wordt dit jaar verder geanalyseerd. Met de vergaarde kennis wordt het restrictievoorstel nader onderbouwd. Uiteindelijk moet het restrictievoorstel in juli 2022 officieel worden ingediend. De Europese Wetenschappelijke Commissies (RAC en SEAC) zullen vervolgens naar het restrictievoorstel kijken. Zij bepalen onder meer of de maatschappelijke kosten opwegen tegen de baten en beoordelen de geschiktheid van alternatieven. Vervolgens zal de Europese Commissie op basis van alle bevindingen een voorstel doen om de lijst met beperkingen onder de REACH-verordening aan te passen. De Europese Raad en het Parlement hebben hierna drie maanden de tijd om te reageren. Na een overgangsperiode zal uiteindelijk het PFAS verbod in werking treden. Het streven is om dit nog vóór 2025 te laten plaatsvinden.

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die gebruikt worden om producten water-, vuil-, stof- of vetafstotend te maken. Denk bijvoorbeeld aan een pan met een anti- aanbaklaag, waterafstotende regenjas of het schuim in een brandblusser. Bij de productie van deze producten komt PFAS onbedoeld in het milieu, en ook in ons voedsel en drinkwater terecht. Omdat deze stoffen niet organisch afbreken hopen ze in de loop der jaren op. Gezien de schadelijke eigenschappen van PFAS vormt dit een groot risico voor het milieu en voor onze gezondheid.

Officiële start voor Europees PFAS verbod