...
Verbod asbestdaken van de baan

Verbod op asbestdaken van de baan

Eerste kamer dwarsboomt voorgenomen verbod op asbestdaken De Eerste Kamer heeft dinsdag 5 juni jongstleden tegen het asbestverbod voor daken gestemd. Hoewel de Eerste Kamer niet onwelwillend tegenover het voorgenomen verbod staat, beoordeelde zij het huidige voorstel als te drastisch...
Lees meer
Quickscan asbest

Stappenplan asbest; wat te doen bij asbest?

Asbest is niet altijd gevaarlijk, maar in sommige gevallen is dit wel degelijk het geval. Het is dan ook erg belangrijk om te weten of er ergens asbesthoudend materiaal in zit. Dit schept namelijk duidelijkheid in de vervolgstappen die genomen...
Lees meer
Quickscan asbest

Quickscan asbest

Kosten besparen door slim te inventariseren Arno Smits, teamleider asbest bij Tritium Advies legt uit hoe gemeenten, woningcorporaties of organisaties met veel objecten in hun portefeuille, naast de subsidieregeling ook op een andere manier kosten op het gebied van asbest...
Lees meer
Asbest inventariseren

Wat houdt goed asbest inventariseren in?

Tips over goed asbest inventariseren Asbestexpert Arno Smits over het 4-ogen principe en de dubbele check. Goed asbest inventariseren is belangrijk voor een vlotte verwijdering van asbest. Blijken er tijdens een sanering, renovatie of sloop asbesthoudende materialen aanwezig te zijn die...
Lees meer