Inspectie lanceert gevaarlijke stoffen app voor werknemers

Inspectie lanceert gevaarlijke stoffen app voor werknemers

Is er een duidelijke relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de daadwerkelijke aanwezigheid van asbest? Dat is een vraag waar Tritium Advies, samen met verschillende bedrijven, onderzoeksbureaus en overheden met behulp van een landelijk onderzoek het antwoord op hoopte te vinden. De tussenresultaten van dit onderzoek zijn nu bekend, de eindrapportage zal in juli verschijnen. Ga verder met lezen

Lees meer
Stichting natuur en milieu

Tritium Advies supporter van Stichting Natuur & Milieu

Bij de uitvoering van ons klanttevredenheidsonderzoek in december 2017 hadden we al aangekondigd per ingevulde enquête een bedrag over te maken de Stichting Natuur & Milieu. Dankzij alle deelnemers aan onze enquête heeft het onderzoek daarom niet alleen goede feedback,...
Lees meer
XTC-afval gevonden op Rullen in Gerwen Drugsdump

XTC-afval gevonden op Rullen in Gerwen

GERWEN - Op de Rullen in Gerwen is een hoeveelheid XTC-afval gevonden. De brandweer is ter plaatse om te kijken hoeveel gevaar er is voor de omgeving en om de boel af te zetten.Tritium Advies verzorgt de milieukundige begeleiding tijdens...
Lees meer
Bestemmingsplan en bestemmingsplannen

Toekomstige ontwikkelingen in Limburg

Gemeenten en Provincie bepalen voortaan samen waar in Limburg nieuwe huizen, winkels en kantoren komen en waar en hoe nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd. Dat blijkt uit een overeenkomst, die inmiddels is gesloten tussen alle Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg met...
Lees meer
Project Heerlickheit Montfort

Project Heerlickheit Montfort

Tijdens graafwerkzaamheden in 2011 zijn er bij Kasteel Montfort indrukwekkende muurresten van kelders uit de middeleeuwen ontdekt. Stichting Kasteel Montfort heeft in samenwerking met de provincie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap en gemeente Roerdalen het project “Heerlickheit Montfort” opgestart. Dit...
Lees meer