Volgens de NEN 5707 is iedere locatie asbestverdacht zodra er puin of sporen van puin in bodem of grond aanwezig zijn. Landelijk onderzoek moet aantonen in hoeverre asbestonderzoek altijd zinvol is. Ga verder met lezen